Kontaktet

Mund të na dërgoni raporte, ide, kontribute ose pyetje. Do të jemi të lumtur t'ju përgjigjemi brenda një kohe të shkurtër

  Contatto

   Emer Mbiemer

   Adresa Email

   messaggio

   Pëlqimi për privatësinë* Unë autorizoj përpunimin e të dhënave të mia personale SIPAS ARTIT. 13-14 E Reg. 2016/679 (RREGULLORE E PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE)


  * Fusha e kërkuar