Rheoleiddiwr antitrust y DU yn codi larwm BigTech dros GenAI

Rheoleiddiwr antitrust y DU yn codi larwm BigTech dros GenAI

18 2024 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae CMA y DU wedi cyhoeddi rhybudd am ymddygiad Big Tech yn y farchnad deallusrwydd artiffisial. Yno…

E-fasnach yn yr Eidal ar + 27% yn ôl yr Adroddiad newydd gan Casaleggio Associati

17 2024 Ebrill
BlogInnovazione.it

Cyflwynwyd adroddiad blynyddol Casaleggio Associati ar E-fasnach yn yr Eidal. Adroddiad o'r enw “AI-Fasnach: ffiniau E-fasnach gyda Deallusrwydd Artiffisial”.…

Patrymau Dylunio yn erbyn egwyddorion, manteision ac anfanteision SOLID

11 2024 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae patrymau dylunio yn atebion lefel isel penodol i broblemau sy'n codi dro ar ôl tro wrth ddylunio meddalwedd. Mae patrymau dylunio yn…

Siartiau Excel, beth ydyn nhw, sut i greu siart a sut i ddewis y siart optimaidd

9 2024 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae siart Excel yn weledol sy'n cynrychioli data mewn taflen waith Excel.…

Sut i ffurfweddu Laravel i ddefnyddio cronfeydd data lluosog yn eich Prosiect

5 2024 Ebrill
Ercole Palmeri

Fel arfer mae prosiect datblygu meddalwedd yn cynnwys defnyddio Cronfa Ddata ar gyfer storio data mewn ffordd strwythuredig. Ar gyfer prosiectau…

Rhagolwg ar fygythiadau seiberddiogelwch ar gyfer 2030 – yn ôl Adroddiad ENISA

3 2024 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae'r dadansoddiad yn amlygu'r dirwedd fygythiad sy'n datblygu'n gyflym. Mae sefydliadau seiberdrosedd soffistigedig yn parhau i addasu a mireinio eu…

Llwyfan e-bost GMAIL: esblygiad prosiect arloesol

2 2024 Ebrill
Ercole Palmeri

Ar Ebrill 1, 2004, lansiodd Google ei lwyfan e-bost ei hun Gmail. Roedd llawer yn meddwl bod cyhoeddiad Google yn…

Sut i gyfrif nifer y nodau sydd wedi'u cynnwys mewn ffeil a gyhoeddir ar-lein?

Mawrth 29 2024
BlogInnovazione.it

Cymeriadau yw elfennau unigol testun. Gallant fod yn llythrennau, arwyddion atalnodi, rhifau, bylchau a symbolau. Pob gair…

Marchnad Smart Lock: adroddiad ymchwil marchnad wedi'i gyhoeddi

Mawrth 27 2024
BlogInnovazione.it

Mae'r term Marchnad Lock Smart yn cyfeirio at y diwydiant a'r ecosystem sy'n ymwneud â chynhyrchu, dosbarthu a defnyddio…

Beth yw patrymau dylunio: pam eu defnyddio, dosbarthiad, manteision ac anfanteision

Mawrth 26 2024
Ercole Palmeri

Mewn peirianneg meddalwedd, patrymau dylunio yw'r atebion gorau posibl i broblemau sy'n digwydd yn aml mewn dylunio meddalwedd. Rydw i fel…

Esblygiad technolegol marcio diwydiannol

Mawrth 25 2024
BlogInnovazione.it

Mae marcio diwydiannol yn derm eang sy'n cwmpasu sawl techneg a ddefnyddir i greu marciau parhaol ar wyneb…

Enghreifftiau o Macros Excel wedi'u hysgrifennu gyda VBA

Mawrth 25 2024
Ercole Palmeri

Ysgrifennwyd yr enghreifftiau macro Excel syml canlynol gan ddefnyddio amcangyfrif o amser darllen VBA: 3 funud Enghraifft…

Y Chwyldro Deallusrwydd Artiffisial yn y Sector Olew a Nwy: Tuag at Reoli Arloesol a Chynaliadwy

Mawrth 21 2024
BlogInnovazione.it

Optimeiddio Prosesau a Chynaliadwyedd: Wyneb Newydd Olew a Nwy Yn y sector Olew a Nwy, integreiddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)…

Bydd y gymuned Ewropeaidd yn cyflwyno rheolau newydd ar gyfer BigTechs

Mawrth 20 2024
BlogInnovazione.it

Bydd llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel X a TikTok yn wynebu dirwyon yr UE am gymedroli llac, wrth i Frwsel lansio…

Beth yw Cerddorfa Data, heriau mewn Dadansoddi Data

Mawrth 17 2024
BlogInnovazione.it

Cerddorfa Data yw’r broses o symud data siled o leoliadau storio lluosog i gadwrfa…

Swyddogaethau ystadegol Excel: Tiwtorial gydag enghreifftiau ar gyfer ymchwil, rhan pedwar

Mawrth 17 2024
Ercole Palmeri

Mae Excel yn darparu ystod eang o swyddogaethau ystadegol sy'n gwneud cyfrifiadau o gymedr sylfaenol, canolrif a modd i swyddogaethau…

Mae marchnata yn eich cwmni yn dod yn hawdd gyda Squadd, y meddalwedd marchnata popeth-mewn-un

Mawrth 6 2024
BlogInnovazione.it

Mewn marchnad Eidalaidd sy'n dal yn anghyfarwydd â Meddalwedd Marchnata, mae Sgwadd yn dod i'r amlwg. Meddalwedd rheoli marchnata popeth-mewn-un sy'n sefyll allan…

Swyddogaethau Ystadegol Excel: Tiwtorial gydag Enghreifftiau, Rhan Tri

Chwefror 18 2024
Ercole Palmeri

Mae Excel yn darparu ystod eang o swyddogaethau ystadegol sy'n gwneud cyfrifiadau o'r cymedr i'r dosbarthiad ystadegol mwyaf cymhleth a swyddogaethau…

Beth yw Diwydiant 5.0? Gwahaniaethau gyda Diwydiant 4.0

Chwefror 18 2024
Ercole Palmeri

Mae Diwydiant 5.0 yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio cam nesaf y chwyldro diwydiannol. Mae’n canolbwyntio ar y berthynas rhwng dyn a…

Sut i Ychwanegu Sain yn PowerPoint: Canllaw Cam-wrth-Gam Cyflym

Chwefror 12 2024
Ercole Palmeri

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y cyflwyniad PowerPoint yn gwasanaethu fel delweddu ar gyfer prif bwyntiau'r araith. Nid yw hyn, fodd bynnag, yn golygu…

Arloesi yn y sector ynni: ymchwil ymasiad, record newydd ar gyfer y tokamak JET Ewropeaidd

Chwefror 9 2024
BlogInnovazione.it

Cynhyrchodd arbrawf ymasiad mwyaf y byd 69 megajoule o egni. Yr arbrawf o fewn 5 eiliad…

Egni geothermol: dyma'r un sy'n cynhyrchu'r lleiaf o CO2

Chwefror 8 2024
BlogInnovazione.it

Mae astudiaeth a gynhaliwyd gan Brifysgol Pisa wedi datgelu rhagoriaeth ynni geothermol wrth leihau allyriadau CO2, gan ragori ar drydan dŵr a…

Gosododd Neuralink y mewnblaniad ymennydd cyntaf ar fod dynol: pa esblygiad...

Chwefror 7 2024
BlogInnovazione.it

Mewnblannodd cwmni Elon Musk, Neuralink, y sglodyn cyntaf yn yr ymennydd dynol yr wythnos diwethaf. Mae mewnblaniad rhyngwyneb ymennydd-cyfrifiadur (BCI) yn…

Deallusrwydd Artiffisial: 5 Offeryn Aralleirio Ar-lein Rhyfeddol y Mae'n Rhaid i Chi Ddefnyddio

Chwefror 6 2024
BlogInnovazione.it

P'un a oes angen i chi gwblhau tasg erbyn terfyn amser neu droi testun diflas yn ysgrifennu creadigol, deniadol, mae gennych chi…

Sut i fewnosod fideo yn PowerPoint

Chwefror 4 2024
Ercole Palmeri

Mae fideos wedi dod yn rhan allweddol o gyflwyniadau. Mae pob math o gynnwys yn dibynnu ar fideo, waeth beth fo…

Dadansoddiad rhagfynegol mewn atal damweiniau mewn system gymhleth

Ionawr 30 2024
BlogInnovazione.it

Gall dadansoddeg ragfynegol gefnogi rheoli risg trwy nodi lle mae methiannau'n debygol o ddigwydd a beth all...

Sut i ddadansoddi cynnydd prosiect yn erbyn rhagolygon yn Microsoft Project

Ionawr 28 2024
Ercole Palmeri

Gwaelodlin yw'r allwedd i gynnal dadansoddiad prosiect, ac felly cymharu'r sefyllfa bresennol â'r un disgwyliedig. Pryd…

Sut mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn gweithio a'i gymwysiadau

Ionawr 28 2024
BlogInnovazione.it

Disgwylir i ddeallusrwydd artiffisial (AI), y gair buzz newydd ym myd technoleg, newid y ffordd…

Sut i sefydlu Mathau o Dasg yn Microsoft Project

Ionawr 18 2024
Ercole Palmeri

Mae "Math Tasg" Microsoft Project yn bwnc anodd mynd ato. Prosiect Microsoft yn y modd awtomatig, mae angen i chi wybod sut…

Sut i greu cyllideb uwch gan ddefnyddio Microsoft Project

Ionawr 14 2024
Ercole Palmeri

Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai y bydd angen i chi baratoi cyllideb prosiect heb greu amcangyfrifon cost manwl ac aseiniadau tasg…

Sut i osod diwrnodau gwaith yn Microsoft Project: Project Calendar

Ionawr 6 2024
Ercole Palmeri

Adnoddau yw un o'r materion pwysicaf ym maes rheoli prosiectau. Maent yn unedau sy'n helpu rheolwyr a thimau i…

Sut i sefydlu bwrdd tasgau Microsoft Project

Ionawr 5 2024
Ercole Palmeri

Yn Microsoft Project, mae'r bwrdd tasgau yn offeryn ar gyfer cynrychioli gwaith a'i lwybr i'w gwblhau. Yno…

Sut i ddefnyddio Google Translate fel cyfieithydd ar y pryd

Ionawr 3 2024
BlogInnovazione.it

Mae gennym ni i gyd apiau lluosog ar ein ffonau symudol, ac nid yw'n hawdd cadw i fyny â phob nodwedd ychwanegol…

Sut i gopïo sleidiau PowerPoint gyda neu heb yr arddull wreiddiol

Ionawr 3 2024
Ercole Palmeri

Gall cymryd amser i greu cyflwyniad PowerPoint gwych. Gwnewch sleidiau perffaith, dewiswch y trawsnewidiadau cywir ac ychwanegwch arddulliau sleidiau cain…

Mae DeepMind Google yn datrys problemau mathemategol gyda deallusrwydd artiffisial

Ionawr 2 2024
BlogInnovazione.it

Mae datblygiadau diweddar mewn modelau iaith mawr (LLMs) wedi gwneud AI yn fwy hyblyg, ond daw hyn gyda…

Mae deallusrwydd artiffisial ar fin cyflymu darganfyddiadau newydd ar gyfradd na welwyd erioed o'r blaen

Ionawr 2 2024
Ercole Palmeri

Yn ei lythyr rhagolwg defodol, mae Bill Gates yn ysgrifennu “Mae deallusrwydd artiffisial ar fin cyflymu darganfyddiadau newydd i…

Sut i Greu Siart Gantt mewn Prosiect Microsoft

Rhagfyr 30 2023
Ercole Palmeri

Mae siart Gantt yn siart bar, ac yn offeryn rheoli prosiect rhagorol a ddefnyddir i weithio…

Yr Eidal yn Gyntaf yn Ewrop mewn Ailgylchu Gwastraff

Rhagfyr 28 2023
BlogInnovazione.it

Cadarnheir yr Eidal am y drydedd flwyddyn yn olynol ar y podiwm Ewropeaidd am faint o wastraff wedi'i ailgylchu. Yn 2022 yr Eidal…

Mae'r New York Times yn siwio OpenAI a Microsoft, yn ceisio iawndal statudol a gwirioneddol

Rhagfyr 28 2023
Ercole Palmeri

Mae'r Times yn siwio OpenAI a Microsoft am hyfforddi modelau deallusrwydd artiffisial ar waith y papur.…

Mae CTO Hillstone Networks Tim Liu yn trafod tueddiadau seiberddiogelwch ar gyfer 2024

Rhagfyr 27 2023
Busneswire

Mae Hillstone Networks wedi cyhoeddi’r ôl-weithredol blynyddol a’r rhagolygon o’r Ystafell GTG. Yn 2024 mae’r sector seiberddiogelwch…

Yr hediad cwmni hedfan gwyrdd cyntaf. Faint mae'n ei gostio yn y byd i hedfan?

Rhagfyr 23 2023
BlogInnovazione.it

Mewn oes lle mae teithio wedi dod yn hawl ddiymwad bron i lawer, ychydig sy’n stopio i ystyried yr effaith amgylcheddol…

Yr Hawl i Atgyweirio yn yr UE: Y Paradeim Newydd yn yr Economi Gynaliadwy

Rhagfyr 23 2023
BlogInnovazione.it

Mae’r Undeb Ewropeaidd (UE) yng nghanol chwyldro a fydd yn newid y ffordd y mae defnyddwyr yn ymdrin â…

Nid oedd y deddfwr wedi penderfynu rhwng amddiffyn a datblygu defnyddwyr: amheuon a diffyg penderfyniadau ar Ddeallusrwydd Artiffisial

Rhagfyr 21 2023
Ercole Palmeri

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn dechnoleg sy'n esblygu'n barhaus ac sydd â'r potensial i chwyldroi'r byd rydyn ni'n byw ynddo.…

Technoleg OCR: arloesi adnabod testun digidol

Rhagfyr 20 2023
BlogInnovazione.it

Mae technoleg OCR yn caniatáu adnabod cymeriad optegol, sy'n gymhwysiad o ddeallusrwydd artiffisial sy'n caniatáu i systemau cyfrifiadurol adnabod…

Arloesedd a Chwyldro Ynni: Y Byd yn Dod Ynghyd ar gyfer Ail-lansio Ynni Niwclear

Rhagfyr 20 2023
BlogInnovazione.it

Bob hyn a hyn, mae hen dechnoleg yn codi o'r lludw ac yn dod o hyd i fywyd newydd. Allan gyda'r hen, i mewn gyda'r newydd!…

Y farchnad rhannau ceir, tueddiadau, heriau a'r farchnad AR-LEIN

Rhagfyr 19 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r farchnad rhannau ceir yn Ewrop yn tyfu a bydd yn cael ei thrawsnewid yn gryf yn y blynyddoedd i ddod. Yn ôl un…

Mae seiberddiogelwch, tanamcangyfrif diogelwch TG yn gyffredin ymhlith cwmnïau bach a chanolig eu maint

Rhagfyr 18 2023
BlogInnovazione.it

Beth yw seiberddiogelwch? Mae hwn yn gwestiwn y byddai busnesau bach a chanolig yn ôl pob tebyg yn ei ateb…

Arloesedd a Dyfodol: Uwchgynhadledd Metaverse Generation XMetaReal yn Agor Ffiniau Newydd yn y Metaverse

Rhagfyr 18 2023
BlogInnovazione.it

Cynigiodd Uwchgynhadledd Metaverse Generation, digwyddiad amlwg yn y calendr technoleg a drefnwyd gan XMetaReal, ddigwyddiad hynod ddiddorol a…

Beth yw rhith-realiti, mathau, cymwysiadau a dyfeisiau

Rhagfyr 17 2023
Ercole Palmeri

Mae VR yn sefyll am Realiti Rhithwir, yn y bôn y man lle gallwn ymgolli mewn amgylchedd sydd wedi'i ddylunio'n arbennig / efelychiad at ddiben penodol.…

Marchnad Meddalwedd Diogelwch IoT 2023 yn Hybu Cyfran Maint Byd-eang, Maint Byd-eang, Gwerthiant, Refeniw, Arloesi Cynnyrch Newydd, Ecosystem Cystadleuaeth a Dadansoddiad hyd at 2029

Rhagfyr 17 2023
BlogInnovazione.it

Gwerthwyd y farchnad meddalwedd diogelwch IoT fyd-eang ar $18.460 miliwn yn 2022 ac mae'n…

PowerPoint Uwch: Sut i Greu Templed PowerPoint

Rhagfyr 14 2023
Ercole Palmeri

Er mwyn cyfleu mwy o broffesiynoldeb a difrifoldeb, mae'n bwysig bod yn gyson â brand eich cwmni. Ffordd effeithiol o gynnal…

Mae Prifysgol Tartu a Leil Storage yn ymrwymo i bartneriaeth strategol i hyrwyddo arloesedd technolegol mewn storio data

Rhagfyr 12 2023
BlogInnovazione.it

Heddiw, cyhoeddodd Prifysgol Tartu a Leil Storage Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) hanesyddol a fydd yn nodi dechrau…

Deallusrwydd Artiffisial: Beth yw'r mathau o ddeallusrwydd artiffisial y mae angen i chi wybod amdanynt

Rhagfyr 12 2023
BlogInnovazione.it

Mae deallusrwydd artiffisial wedi dod yn realiti, ac mae'n rhan o'n bywydau bob dydd. Cwmnïau sy'n adeiladu peiriannau deallus ar gyfer gwahanol gymwysiadau…

Gall gwinoedd ffug, deallusrwydd artiffisial ddatguddio sgamiau

Rhagfyr 11 2023
Ercole Palmeri

Mae'r cyfnodolyn Communications Chemistry wedi cyhoeddi canlyniadau dadansoddiad ar labeli cemegol gwinoedd coch. Mae Prifysgol Genefa a…

Mae Nim, Arsyllfa'r Gogledd-ddwyrain ar yr economi arloesi, wedi'i eni

Rhagfyr 7 2023
BlogInnovazione.it

Ganed Arsyllfa’r Gogledd-ddwyrain ar Economi Arloesedd yn Nim, (Numbers Innovation Motion) yn brosiect Ardal Weledigaethol Galileo a grëwyd mewn cydweithrediad…

Mae'r farchnad deallusrwydd artiffisial yn tyfu, sy'n werth 1,9 biliwn, yn 2027 bydd yn werth 6,6 biliwn

Rhagfyr 5 2023
Ercole Palmeri

Gydag amcangyfrif o werth 1,9 biliwn ewro yn 2023, gan dyfu i 6,6 biliwn yn 2027. Mae'r…

Ynni'r Dyfodol: Cynllun Musk ar gyfer Fferm Solar Enfawr

Rhagfyr 5 2023
BlogInnovazione.it

Syniad Elon Musk ar gyfer dyfodol ynni solar Amcangyfrif o'r amser darllen: 4 munud Yn ôl Elon Musk, mae'r…

Gwrthdaro rhwng ChatGPT a'r amgylchedd: cyfyng-gyngor rhwng arloesi a chynaliadwyedd

Rhagfyr 5 2023
BlogInnovazione.it

Yn nhirwedd eang deallusrwydd artiffisial, mae ChatGPT OpenAI yn dod i'r amlwg fel rhyfeddod technegol. Fodd bynnag, y tu ôl i ffasâd arloesi,…

Cyhoeddi canllawiau newydd ar ddiogelwch AI gan NCSC, CISA ac asiantaethau rhyngwladol eraill

Rhagfyr 4 2023
BlogInnovazione.it

Lluniwyd y canllawiau ar gyfer datblygu systemau AI diogel i helpu datblygwyr…

Diogelwch TG: sut i amddiffyn eich hun rhag ymosodiadau macro-feirws Excel

Rhagfyr 3 2023
Ercole Palmeri

Mae Excel Macro Security yn amddiffyn eich cyfrifiadur rhag firysau y gellir eu trosglwyddo i'ch cyfrifiadur trwy…

Macros Excel: beth ydyn nhw a sut i'w defnyddio

Rhagfyr 3 2023
Ercole Palmeri

Os oes gennych chi gyfres syml o gamau gweithredu y mae angen i chi eu hailadrodd sawl gwaith, gallwch gael Excel i gofnodi'r rhain…

Arloesedd, mae'r sglodion sy'n delio â golau yn cyrraedd

Rhagfyr 2 2023
BlogInnovazione.it

Efallai na fydd gan ddiwifr optegol rwystrau mwyach. Astudiaeth o Polytechnig Milan gyda Scuola Superiore Sant'Anna o Pisa, a…

Arloesi mewn trefniadaeth gwaith: EssilorLuxottica yn cyflwyno 'wythnosau byr' yn y ffatri

Rhagfyr 2 2023
BlogInnovazione.it

Mewn cyfnod o drawsnewidiadau economaidd a chymdeithasol mawr, mae'r brys yn dod i'r amlwg i ailgynllunio modelau sefydliadol newydd o gwmnïau i arwain…

Deallusrwydd artiffisial mewn gofal iechyd, y 3ydd cyfarfod AIIC yn Palermo

Rhagfyr 2 2023
BlogInnovazione.it

Pa gyfraniad effeithiol y gall deallusrwydd artiffisial ei wneud ac sydd eisoes yn ei wneud i sector gofal iechyd a gofal iechyd yr Eidal? Dyma…

Amazon yn lansio cyrsiau hyfforddi newydd am ddim ar ddeallusrwydd artiffisial cynhyrchiol

29 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Mae menter “AI Ready” Amazon yn cynnig dosbarthiadau ar-lein i ddatblygwyr a gweithwyr proffesiynol technegol eraill, yn ogystal â myfyrwyr ysgol uwchradd…

Beth yw deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol: sut mae'n gweithio, buddion a pheryglon

28 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

AI cynhyrchiol yw pwnc trafod technoleg poethaf 2023. Beth yw AI cynhyrchiol, sut mae'n gweithio, a beth…

Mae deialog gyda Luigi Einaudi yn bosibl heddiw, diolch i ddeallusrwydd artiffisial

28 2023 Tachwedd
Busneswire

Sefydliad Einaudi, Sefydliad Compagnia di San Paolo ac Ymateb gyda'i gilydd i wneud etifeddiaeth ddiwylliannol Luigi Einaudi yn hygyrch i bawb.…

Arloesi wedi'i bweru gan AI yn #RSNA23 sy'n galluogi darparwyr gofal iechyd i ganolbwyntio ar ofal cleifion

26 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Mae arloesiadau newydd yn helpu ysbytai a systemau iechyd i ddarparu gofal hygyrch o ansawdd uchel yn gyson i gleifion…

Fforwm Coldiretti: ffocws ar gadwyni cyflenwi Made in Italy, arloesedd ac economi gylchol

25 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Cynhaliwyd Fforwm Amaethyddiaeth a Bwyd Rhyngwladol XXI yn Rhufain. Mae’r digwyddiad yn cynrychioli digwyddiad blynyddol pwysig ar gyfer…

Mae BLOCK3000 yn cloi digwyddiad rhithwir ysblennydd, gan uno selogion Blockchain

24 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

BLOCK3000, y "lansiad digwyddiad crypto cyntaf" a chynhadledd rithwir sy'n ymroddedig i'r dechnoleg blockchain, Web3 a cryptocurrencies, i ben gyda…

Arweinyddiaeth Weledigaethol: Bydd Ffyniannus yn Oes Arloesedd Carlam yn ysgogi trafodaeth yn Uwchgynhadledd Arloesedd Byd-eang 2023 ar Ragfyr 12

24 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Strategaeth HMG, platfform #1 y byd sy'n galluogi swyddogion gweithredol technoleg i ail-ddychmygu'r fenter ac ail-lunio'r byd…

Cyfleoedd Twf Marchnad Byd-eang FinOps: Cyd-arloesi a Phartneriaethau ym Mharth y Cwmwl Diwydiannol

23 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Mae'r adroddiad "FinOps: Ecosystem Gyfredol, Rhagolygon Cyfredol y Wladwriaeth, a Chyfleoedd Twf" wedi'i ychwanegu at gynnig ResearchAndMarkets.com. Cwmwl Mae'r cwmwl wedi dod i'r amlwg…

Gyda deallusrwydd artiffisial, dim ond 1 diwrnod y gallai 3 o bob 4 o bobl weithio

23 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Yn ôl ymchwil gan Autonomy sy’n canolbwyntio ar weithlu Prydain ac America, gallai deallusrwydd artiffisial alluogi miliynau o weithwyr…

Trobwynt gwyrdd yn yr Eidal ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy: Record Newydd mewn Codi Tâl Trydan

21 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Mae'r Eidal yn sefydlu ei hun yn gyflym fel un o'r arweinwyr Ewropeaidd yn y sector symudedd trydan, diolch i dwf trawiadol yn…

Pwerbwynt Uwch: Sut i ddefnyddio PowerPoint Designer

20 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Gall gweithio gyda PowerPoint fod yn anodd, ond fesul tipyn byddwch yn sylweddoli’r posibiliadau niferus y gall ei swyddogaethau…

Pwynt Pwer a Morffio: sut i ddefnyddio'r trawsnewidiad Morph

19 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Yn y 90au cynnar, daeth fideo cerddoriaeth Michael Jackson i ben gyda detholiad o wynebau pobl…

Power Point: beth yw animeiddiadau a thrawsnewidiadau a sut i'w defnyddio

18 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Gall gweithio gyda PowerPoint fod yn anodd, ond fesul tipyn byddwch yn sylweddoli'r posibiliadau niferus y mae ei swyddogaethau a'i…

Microsoft Power Point: sut i weithio gyda Haenau

17 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Gall gweithio gyda PowerPoint fod yn anodd os ydych chi'n newydd iddo, ond unwaith y byddwch chi'n dod i gysylltiad â'r peth, byddwch chi'n sylweddoli ...

Tabl Pivot Excel: ymarfer corff sylfaenol

16 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Er mwyn deall yn well amcanion ac effeithiau defnyddio Tabl Colyn yn Excel, gadewch i ni weld canllaw cam wrth gam…

Sut i gael gwared ar gelloedd dyblyg mewn taflen Excel

15 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Rydym yn derbyn casgliad o ddata, ac ar adeg benodol rydym yn sylweddoli bod rhywfaint ohono'n cael ei ddyblygu. Mae angen i ni ddadansoddi…

Sut i ddod o hyd i gelloedd dyblyg mewn taflen Excel

15 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Un o'r tasgau clasurol ar gyfer datrys problemau neu lanhau ffeil Excel yw chwilio am gelloedd dyblyg.…

Mae Apple wedi cuddio maniffesto bitcoin ym mhob Mac ers 2018, meddai'r blogiwr technoleg Andy Baio

13 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Ysgrifennodd y blogiwr Andy Baio bost lle mae’n dweud iddo ddod o hyd i PDF o’r papur gwyn gwreiddiol…

MAE WYTHNOS SMART GENOA YN TROI'N WYRDD RHWNG SWYDDI ESG A GWYRDD, NEWID HINSAWDD A RHEOLI GWASTRAFF

11 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Arloesedd a'r amgylchedd yn ganolog i 9fed rhifyn Wythnos Glyfar Genoa. O egwyddorion ESG, ysgogwyr newydd ar gyfer creu swyddi,…

Ras tuag at hunangynhaliaeth: batris lithiwm ar gyfer ceir trydan

11 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Mae'r ras tuag at hunangynhaliaeth wrth gynhyrchu batris lithiwm yn parhau wrth gropian i'r Eidal ac Ewrop. Mae Ewrop yn…

Symud ceir sy'n cynhyrchu ynni: dyfodol cynaliadwy traffyrdd Eidalaidd

10 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Mae trosi egni cinetig yn ynni trydanol yn gysyniad sylfaenol mewn ffiseg, a bellach mae hefyd yn fenter arloesol i gefnogi…

Ewrop tuag at fodel newydd o gynaliadwyedd: y diwydiant pecynnu ar groesffordd

10 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Mae cynaliadwyedd amgylcheddol wedi cyrraedd trobwynt pendant yn yr Undeb Ewropeaidd. Gyda rheoliadau newydd yr UE ar y ffordd, mae'r cyfan…

Hybrid work: beth yw gwaith hybrid

8 2023 Tachwedd
Ercole Palmeri

Daw gwaith hybrid o'r cymysgedd rhwng gwaith o bell a gwaith wyneb yn wyneb. Mae’n ddull sy’n…

Circana: mae arlwyo yn dal yn rhy gysylltiedig â'r traddodiadol tra bod defnyddwyr yn gofyn am arloesi

7 2023 Tachwedd
BlogInnovazione.it

Trefnodd Cyngor Bwyd Môr Norwy seminar, ym Mestre ar 26 Hydref 2023, ar bysgod stoc Norwyaidd a phenfras yn yr Eidal.…

Mae IDC yn rhagweld y bydd gwariant ar atebion GenAI yn cyrraedd $143 biliwn yn 2027 gyda chyfradd twf blynyddol cyfansawdd pum mlynedd o 73,3%

Hydref 25 2023
BlogInnovazione.it

Mae rhagolwg newydd gan International Data Corporation (IDC) yn dangos y bydd cwmnïau’n buddsoddi bron i $16 biliwn i gyd…

Arloesedd yn y byd modurol, DS Automobiles yw'r brand cyntaf i integreiddio ChatGPT ar y bwrdd, y model deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol mwyaf adnabyddus

Hydref 24 2023
BlogInnovazione.it

Mae ChatGPT yn mynd i mewn i'r byd modurol. Mae integreiddio ChatGPT yn cyfoethogi profiad teithio DS Automobiles a chelf teithio Ffrainc. Mae ChatGPT yn cynnig…

Mae'n well gan Gen Z rannu lleoliad gyda'u rhieni

Hydref 23 2023
BlogInnovazione.it

Mae Gen Z yn ymddangos yn iawn gyda'u rhieni'n defnyddio apiau rhannu lleoliad i gadw tabiau arnyn nhw.…

Cwcis baner, beth ydyn nhw? Pam maen nhw yno? Enghreifftiau

Hydref 22 2023
BlogInnovazione.it

Yn y dirwedd ddigidol heddiw, mae gwefannau yn casglu ac yn defnyddio data i ddarparu profiadau personol a hysbysebu wedi'i dargedu. Efo'r…

Arloesi: ENEA yn Maker Fair 2023 gyda superfoods ac atebion eraill ar gyfer bwyd a chynaliadwyedd

Hydref 20 2023
BlogInnovazione.it

Bwydydd wedi'u pobi â gwerth ychwanegol uchel a geir o wastraff bwyd-amaeth, gerddi trefol i'w tyfu dan do heb blaladdwyr a chyda'r defnydd lleiaf posibl.

Iechyd: radiotherapi, arloesi ENEA i drin canser y fron

Hydref 20 2023
BlogInnovazione.it

Mae tîm o ymchwilwyr ENEA wedi datblygu prototeip arloesol sy'n gallu trin canser y fron…

Dysgwch sut i wneud profion yn Laravel gydag enghreifftiau syml, gan ddefnyddio PHPUnit a PEST

Hydref 18 2023
BlogInnovazione.it

O ran profion awtomataidd neu brofion uned, mewn unrhyw iaith raglennu, mae dwy farn gyferbyniol: Colli…

Bydd Google yn ychwanegu porthiant Discover at ei hafan bwrdd gwaith

Hydref 18 2023
BlogInnovazione.it

Dywed y cawr chwilio ei fod yn arbrofi gydag ychwanegu'r porthiant. Gyda'r porthiant hwn bydd yn dangos penawdau newyddion,…

Mae Roboverse Reply yn cydlynu'r prosiect Rhugl a ariennir gan yr UE, sy'n ceisio galluogi cydweithredu cymdeithasol dynol-robot trwy ysgogi datblygiadau mewn AI

Hydref 16 2023
Busneswire

Mae Reply yn cyhoeddi bod Roboverse Reply, cwmni Reply Group sy'n arbenigo mewn integreiddio robotig, yn arwain y prosiect "Rhugl". Mae'r…

Cyfuno treftadaeth oesol ag arloesi sydd ar flaen y gad

Hydref 13 2023
BlogInnovazione.it

Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited: Cyflwynwyd ail dymor y gyfres ddogfen "The Master of Dunhuang"…

Templed Excel ar gyfer Rheoli Llif Arian: Templed Datganiad Llif Arian

Hydref 11 2023
BlogInnovazione.it

Llif arian (neu lif arian) yw un o’r prif arfau ar gyfer dadansoddi datganiadau ariannol yn effeithiol. Sylfaenol os ydych chi eisiau…

Templed Excel ar gyfer rheoli cyllideb: Templed Datganiad Ariannol

Hydref 11 2023
BlogInnovazione.it

Mae’r fantolen yn cynrychioli sefyllfa ariannol cwmni dros gyfnod o flwyddyn ariannol, gall pob cwmni dynnu trosolwg o’r ddogfen hon…

Templed Excel ar gyfer rheoli'r datganiad incwm: Templed Elw a Cholled

Hydref 11 2023
BlogInnovazione.it

Y datganiad incwm yw’r ddogfen sy’n rhan o’r datganiadau ariannol, sy’n crynhoi holl weithrediadau’r cwmni sydd wedi…

Gwella cydbwysedd bywyd a gwaith: Wabi-Sabi, y grefft o amherffeithrwydd

Hydref 10 2023
Ercole Palmeri

Wabi-Sabi yw'r dull Japaneaidd sy'n helpu i wella'r ffordd rydyn ni'n gweld ein gwaith a'n gyrfa.…

A fydd lle i fusnesau newydd pan fydd y cewri'n symud?

Hydref 10 2023
Giuseppe Minervino

Mae IntesaSanpaolo a Nexi yn cryfhau eu cynghrair ym myd taliadau digidol ac apiau talu. Mae’r ddau grŵp ariannol wedi lansio SoftPos,…

Syniad Disglair: Mapio graddfa un-i-un gyda Chynlluniau Maint Bywyd

Hydref 8 2023
BlogInnovazione.it

Mae dylunio pensaernïol bob amser wedi bod yn seiliedig o reidrwydd ar gynrychiolaeth adeiladau cyn i'r adeilad ei hun gael ei adeiladu. Ddim yn bodoli…

Mae Windows 11 Copilot yma: ein hargraffiadau cyntaf

Hydref 7 2023
Ercole Palmeri

Mae Microsoft wedi rhyddhau un o'i ddiweddariadau mwyaf ar gyfer Windows 11 - Microsoft Copilot. Mae'n gynorthwyydd digidol newydd wedi'i leoli…

Prada ac Axiom Space gyda'i gilydd i ddylunio siwtiau gofod cenhedlaeth nesaf NASA

Hydref 5 2023
BlogInnovazione.it

Partneriaeth arloesol rhwng tŷ ffasiwn Eidalaidd moethus a chwmni gofod masnachol. Axiom Space, pensaer yr orsaf gyntaf…

Technoleg: ffabrigau modurol, smart a gwyrdd newydd o ffibr carbon wedi'i ailgylchu

Hydref 5 2023
BlogInnovazione.it

Ganed y prosiect TEX-STYLE arloesol o'r syniad o integreiddio electroneg i ffabrigau. Trim mewnol car arloesol diolch i'r defnydd o…

Fformiwlâu a matricsau yn Excel: beth ydyn nhw a sut i'w defnyddio

Hydref 4 2023
Ercole Palmeri

Mae Excel hefyd yn darparu swyddogaethau arae sy'n eich galluogi i wneud cyfrifiadau ar un set neu fwy o werthoedd. Yn yr erthygl hon…

Bydd Python yn arloesi'r ffordd y mae dadansoddwyr data yn gweithio yn Excel

Hydref 4 2023
Ercole Palmeri

Mae Microsoft wedi cyhoeddi integreiddio Python i Excel. Gadewch i ni weld sut y bydd y ffordd y mae dadansoddwyr yn gweithio yn newid...

Mae Google yn caniatáu i gyhoeddwyr ddiffodd data hyfforddi AI

Hydref 3 2023
Ercole Palmeri

Mae Google yn cyflwyno baner Google-Extended yn y ffeil robots.txt. Gall y cyhoeddwr ddweud wrth ymlusgwyr Google i gynnwys gwefan yn…

Fformiwlâu Excel: Beth yw fformiwlâu Excel a sut i'w defnyddio

Hydref 3 2023
Ercole Palmeri

Gall y term "fformiwlâu Excel" gyfeirio at unrhyw gyfuniad o weithredwyr Excel a/neu swyddogaethau Excel. Mewnosodir fformiwla Excel…

Swyddogaethau ystadegol Excel ar gyfer cyfrifo cyfartaleddau: Tiwtorial gydag enghreifftiau, rhan dau

Hydref 2 2023
Ercole Palmeri

Mae Excel yn darparu ystod eang o swyddogaethau ystadegol sy'n gwneud cyfrifiadau o'r cymedr sylfaenol, y canolrif a'r modd i'r dosbarthiad…

Swyddogaethau ystadegol Excel: Tiwtorial gydag enghreifftiau, rhan un

Hydref 1 2023
Ercole Palmeri

Mae Excel yn darparu ystod eang o swyddogaethau ystadegol sy'n gwneud cyfrifiadau o'r cymedr sylfaenol, y canolrif a'r modd i'r dosbarthiad…

Tablau Colyn: beth ydyn nhw, sut i greu yn Excel a Google. Tiwtorial gydag enghreifftiau

30 2023 Medi
Ercole Palmeri

Techneg dadansoddi taenlen yw tablau colyn. Maen nhw'n caniatáu dechreuwr llwyr heb unrhyw brofiad ...

Yr helynt Hawlfraint

30 2023 Medi
Gianfranco Fedele

Mae'r canlynol yn ail ac erthygl olaf y cylchlythyr hwn sy'n ymroddedig i'r berthynas rhwng Preifatrwydd a Hawlfraint o…

Arloesi ar gyfer symudedd trydan a gridiau smart: batris calsiwm-ion newydd

30 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Bydd prosiect ACTEA, ENEA a Phrifysgol Rhufain Sapienza yn datblygu'r batris calsiwm-ion newydd. Mae'r batris calsiwm-ion newydd fel dewis arall yn lle…

Uchafbwyntiau Cyfarfod Blynyddol AOFAS 2023 Ymchwil ac Arloesi Orthopedig

28 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Mynychodd dros 900 o lawfeddygon traed a ffêr orthopedig, uwch ymarferwyr gofal iechyd, preswylwyr orthopedig a myfyrwyr meddygol…

Ffyniant mewn roboteg: yn 2022 yn unig, bydd 531.000 o robotiaid yn cael eu gosod ledled y byd. Twf amcangyfrifedig o 35% y flwyddyn rhwng nawr a 2027. YR ADRODDIAD PROTOLABS

28 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Yn ôl adroddiad diweddaraf Protolabs ar roboteg ar gyfer cynhyrchu, mae bron i draean (32%) o’r ymatebwyr yn credu bod yn yr ychydig flynyddoedd nesaf…

CNH yn cael ei ddyfarnu yng Ngwobrau Arloesedd Agritechnica am ei dechnoleg yn y maes amaethyddol

27 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Mae CNH wedi ymrwymo’n gryf i ddatblygu ei dechnoleg i wneud amaethyddiaeth yn symlach, yn fwy effeithlon ac yn gynaliadwy ar gyfer ei…

Mae Neuralink yn dechrau recriwtio ar gyfer treial clinigol cyntaf-mewn-dynol o fewnblaniad ymennydd

26 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Neuralink, y cwmni niwrotechnegol sy'n eiddo i Elon Musk, y bydd yn dechrau recriwtio cleifion ar gyfer ei…

Dolen Preifatrwydd: deallusrwydd artiffisial yn labyrinth Preifatrwydd a Hawlfraint

26 2023 Medi
Gianfranco Fedele

Dyma’r gyntaf o ddwy erthygl lle rwy’n mynd i’r afael â’r berthynas dyner rhwng Preifatrwydd a Hawlfraint ar y naill law,…

Syniad Gwych: HUDWAY DRIVE, arloesi i'ch cadw chi i ganolbwyntio ar y ffordd

26 2023 Medi
Ercole Palmeri

Mae Hudway fel taflunydd Bluetooth y gellir ei addasu i'w roi ger ein llyw. Yn ogystal â chyflymder a chyfarwyddiadau,…

Y busnesau newydd mwyaf arloesol a ddyfarnwyd: y 10 sydd wedi cyrraedd rownd derfynol GWOBR MEISTR STARTUP EIDALAIDD (IMSA) 2023

22 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Gwobr IMSA ar gyfer busnesau newydd a anwyd o ymchwil mewn prifysgolion a…

Mae Gwobr Cynaliadwyedd Zayed yn cyhoeddi 33 yn y rownd derfynol yn hyrwyddo mentrau cynaliadwyedd byd-eang

18 2023 Medi
Busneswire

33 yn y rownd derfynol wedi’u dewis o blith 5.213 o geisiadau mewn 163 o wledydd Mae’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn dadlau dros weithredu hinsawdd sy’n cael effaith ac yn cefnogi mynediad at ynni glân,…

Tueddiadau ac arloesiadau sy'n dod i'r amlwg mewn ymchwil fiolegol: o'r fainc i erchwyn y gwely

17 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Mae bioleg wedi dod i'r amlwg fel dosbarth fferyllol arloesol, gan chwyldroi maes meddygaeth trwy therapïau wedi'u targedu. I…

Nanotechnoleg wrth gyflenwi cyffuriau llygadol: atebion bach ar gyfer heriau mawr

13 2023 Medi
Ercole Palmeri

Mae nanotechnoleg wedi cyflwyno cyfnod newydd mewn cyflenwi cyffuriau llygadol, gan gynnig atebion bach ond pwerus i oresgyn heriau…

Ymchwil ac arloesi mewn Gwyddorau Bywyd, yr Eidal wythfed yn yr UE

13 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Mae'r ecosystem ymchwil ac arloesi yn yr Eidal yn dod yn fwyfwy cystadleuol, gyda gwahanol feysydd rhagoriaeth ond hefyd yn bwysig…

BeniCaros® Precision Prebiotic yn Ennill Gwobr Fyd-eang am Arloesedd Iechyd Seiliedig ar Blanhigion

12 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Mae BeniCaros ® yn prebiotig manwl dos isel o NutriLeads BV. Enwyd BeniCaros ® yn gynnyrch gorau yn y categori Arloesedd…

Archwilio partneriaid gyda Ronin i bweru arloesedd Aml-Gadwyn

8 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Mae Inspect, arweinydd mewn technoleg Web3 a NFT, yn cynnig dadansoddiad teimlad cymdeithasol manwl i ddefnyddwyr, yn datgelu cynghrair gyda balchder…

Marchnad Triniaeth Osteogenesis Amherffaith Fyd-eang, Yn ôl Llwybrau Cyflenwi Cyffuriau ac yn ôl Rhanbarth: Maint, Cyfran, Rhagolwg a Dadansoddiad Cyfleoedd, 2023 - 2030

7 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Mae osteogenesis imperfecta yn glefyd genetig sy'n effeithio ar yr esgyrn a hefyd yn atal y corff rhag adeiladu esgyrn cryf. Mae hyn…

Syniad gwych: LUCILLA yw'r lamp cludadwy cyntaf yn erbyn mosgitos

6 2023 Medi
BlogInnovazione.it

MB Lighting Studio cyfathrebu'r lansiad, ar y llwyfan Kickstarter, o'r lamp symudol arloesol yn erbyn mosgitos: LUCILLA. "Bechgyn" MB…

Wythnos Technoleg Eidalaidd 2023, ffocws arbennig ar Ddeallusrwydd Artiffisial: cysylltiad â Sam Altman o OpenAI

5 2023 Medi
BlogInnovazione.it

Bydd Wythnos Dechnoleg yr Eidal yn cael ei chynnal rhwng 27 a 29 Medi yn yr OGR yn Turin Yn ystod yr urddo ar 27 Medi,…

Ymwybyddiaeth a thrin meddyliau artiffisial

4 2023 Medi
Gianfranco Fedele

UDA 80au, arweinwyr milwrol Unol Daleithiau America sy'n pennu'r rheolau newydd ar gyfer cynllunio amddiffyniad…

Jeton a West Ham United yn cyrraedd cytundeb noddi aml-flwyddyn

Awst 29 2023
BlogInnovazione.it

Mae Jeton Wallet yn hapus i gyhoeddi estyniad sawl blwyddyn i'w bartneriaeth â West Ham United Mae'r cynllun arloesol…

Ganed Inclusyon, y cwmni recriwtio sy'n arbenigo'n unigryw mewn chwilio a dewis personél sy'n perthyn i gategorïau gwarchodedig

Awst 29 2023
BlogInnovazione.it

Wedi'i leoli ym Milan, mae'n un o'r ychydig iawn o gwmnïau yn Ewrop i fod yn gwbl arbenigo mewn chwilio a dewis…

Technoleg arloesol mewn rheoli clefyd melyn: Rydym yn dadansoddi effaith y mesurydd clefyd melyn

Awst 26 2023
BlogInnovazione.it

Mae clefyd melyn yn gyflwr a nodweddir gan y croen a'r llygaid yn melynu, mae'n effeithio ar unigolion o bob oed a gall arwain at…

BOC Sciences yn Cyflwyno Llwyfan Bioconjugation XDC Newydd i Ddatblygu Ymchwil Biofeddygol

Awst 24 2023
BlogInnovazione.it

Mae BOC Sciences, darparwr blaenllaw o gemegau ymchwil a gwasanaethau wedi'u haddasu, wedi datgelu ei…

ChatGpt3: Fydd dim byd tebyg o'r blaen

Awst 22 2023
Gianfranco Fedele

Mae llawer yn meddwl tybed sut le fydd y We yn y dyfodol agos yng ngoleuni dyfeisiadau newydd ym maes Deallusrwydd Artiffisial. Mae'r…

Credwch fi, ni fydd y cwsmer byth yn dod yn ôl!”

Awst 21 2023
Ercole Palmeri

Flynyddoedd yn ôl, agorodd Sam Walton, sylfaenydd rhwydwaith manwerthu mwyaf y byd, WalMart, raglen hyfforddi…

Arloesedd Technolegol: Datblygiadau mewn Gwasanaethau Labordy Clinigol

Awst 17 2023
BlogInnovazione.it

Mae datblygiadau technolegol wedi chwyldroi gwasanaethau labordy clinigol, gan wella cywirdeb, effeithlonrwydd a chwmpas profion diagnostig. Rhain…

Gwahaniaethau rhwng AI sgyrsiol ac AI cynhyrchiol

Awst 16 2023
Ercole Palmeri

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) wedi gwneud cynnydd mawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan chwyldroi gwahanol sectorau ac agweddau ar fywyd dynol. Y tu mewn i'r…

Mae iTwin Ventures Bentley Systems yn Caffael Blyncsy, Darparwr Gwasanaethau AI Arloesol ar gyfer Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Trafnidiaeth

Awst 16 2023
Ercole Palmeri

Heddiw, cyhoeddodd Bentley Systems, Incorporated, y cwmni meddalwedd peirianneg seilwaith, gaffaeliad Blyncsy. Mae Blyncsy yn…

Hyperloop: dyfodol trafnidiaeth gyflym

Awst 15 2023
Ercole Palmeri

Wrth i’n dinasoedd ddod yn fwyfwy gorlawn a’n cymudo dyddiol yn fwyfwy rhwystredig, mae’r angen…

Techneg Arloesol i'r Ymennydd: Taith i Faes Chwyldroadol Optogeneteg

Awst 15 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r ymennydd dynol, canolfan orchymyn gymhleth ein cyrff, wedi swyno gwyddonwyr ac ymchwilwyr ers amser maith. Yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi…

CRISPR Y Tu Hwnt i'r Lab: Trawsnewid Diwydiannau ac Ail-lunio'r Dyfodol

Awst 14 2023
BlogInnovazione.it

Effaith technoleg CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) yn mynd ymhell y tu hwnt i gyfyngiadau arbrofion labordy. Mae hyn…

Beth yw Cais Tudalen Sengl? Pensaernïaeth, manteision a heriau

Awst 13 2023
Ercole Palmeri

Mae Cymhwysiad Tudalen Sengl (SPA) yn ap gwe sy'n cael ei gyflwyno i'r defnyddiwr trwy un dudalen HTML i fod yn fwy…

Integreiddio Di-dor i Ofal Iechyd: Manteision Systemau Rheoli Data Pwynt Gofal (PoC).

Awst 13 2023
BlogInnovazione.it

Yn nhirwedd gofal iechyd heddiw, mae'r gallu i integreiddio gwybodaeth a phrosesau'n ddi-dor yn hanfodol i ddarparu gofal effeithiol i gleifion…

Sgrinio arloesi: rôl trin hylif awtomataidd mewn sgrinio trwybwn uchel

Awst 12 2023
BlogInnovazione.it

Mae Sgrinio Trwybwn Uchel Awtomataidd (HTS) yn dechneg bwerus a ddefnyddir mewn darganfod cyffuriau, genomeg, a…

Marchnad Atchwanegiad Ymennydd Nootropig: Hybu Swyddogaeth Wybyddol gyda Gwyddoniaeth

Awst 11 2023
BlogInnovazione.it

Yn y byd cyflym heddiw, mae perfformiad meddyliol a gwelliant gwybyddol wedi dod yn fwyfwy pwysig. O ganlyniad, mae'r…

Mae Workiva yn cryfhau ei safle fel arweinydd yn y sector platfformau trwy integreiddio AI cynhyrchiol

Awst 11 2023
Busneswire

Cyhoeddodd Workiva Inc., prif lwyfan cwmwl y byd ar gyfer system adrodd gynhyrchiol sefydlog ac integredig,…

Arloesi mewn Technoleg Twrnamaint Llawfeddygol: Datblygiadau mewn Gofal Cleifion

Awst 10 2023
BlogInnovazione.it

Mae maes twrnameintiau llawfeddygol wedi gweld datblygiadau sylweddol dros y blynyddoedd, wedi'u hysgogi gan y chwilio am well…

Beth yw WebSocket a sut mae'n gweithio

Awst 9 2023
Ercole Palmeri

Mae WebSocket yn brotocol cyfathrebu dwy-gyfeiriadol seiliedig ar TCP sy'n safoni cyfathrebu rhwng cleient a gweinydd,…

Arloesi a datblygiadau mewn rhwydweithiau synhwyrydd gwisgadwy ac integreiddio IoT

Awst 8 2023
BlogInnovazione.it

Mae synwyryddion gwisgadwy wedi agor posibiliadau newydd ar gyfer rhyngweithio dynol-cyfrifiadur (HCI), gan alluogi rhyngweithio di-dor rhwng unigolion a…

Arloesi cynyddol: offer biotechnoleg o'r radd flaenaf

Awst 8 2023
BlogInnovazione.it

Mae arloesi wrth galon y cynnydd, ac mae offer biotechnoleg blaengar yn galluogi gwyddonwyr i wthio’r ffiniau…

Dulliau arloesol o wneud diagnosis cynnar o glefydau adar mewn ffermio dofednod

Awst 7 2023
BlogInnovazione.it

Mewn ffermio dofednod, mae diagnosis cynnar o glefydau adar yn hanfodol i atal epidemigau a lleihau'r…

Marchnad Pelenni Plastig wedi'i Ailgylchu, Trosolwg o Gwmni Maint y Farchnad, Rhagolwg Busnes 2023-2030

Awst 7 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r farchnad ar gyfer pelenni plastig wedi'u hailgylchu yn profi twf sylweddol wrth i'r byd gofleidio pwysigrwydd arferion cynaliadwy…

Metrigau pwysig ar gyfer Parhad Busnes (BC) ac Adfer ar ôl Trychineb (DR)

Awst 6 2023
Ercole Palmeri

O ran Parhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb, rydym i gyd yn gwybod bod y data i fonitro amodau yn…

Marchnad Haenau Diwydiannol yn ôl Math o Gynnyrch, yn ôl Sianel Ddosbarthu a Rhagolwg 2030

Awst 6 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r farchnad haenau diwydiannol yn chwarae rhan hanfodol wrth amddiffyn a gwella arwynebau amrywiol gynhyrchion, strwythurau ...

Dyfodol treialon clinigol: Cofleidiwch dreialon clinigol rhithwir ar gyfer mwy o effeithlonrwydd a chanolbwynt y claf

Awst 5 2023
BlogInnovazione.it

Mae treialon clinigol yn elfen hanfodol o ymchwil feddygol, gan ddarparu tystiolaeth o ddiogelwch ac effeithiolrwydd triniaethau newydd…

Grym diagnosteg cyflym: Trawsnewid gofal iechyd gyda chyflymder a chywirdeb

Awst 4 2023
BlogInnovazione.it

Mae diagnosteg cyflym, cangen chwyldroadol o dechnoleg feddygol, wedi dod i'r amlwg fel newidiwr gêm, gan alluogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol…

Marchnad Derbynyddion Glwcos: Tueddiadau Cyfredol, Dadansoddiad a Rhagolygon ar gyfer y Dyfodol

Awst 2 2023
BlogInnovazione.it

Mae marchnad cynhwysion glwcos yn cyfeirio at y farchnad ar gyfer sylweddau sy'n seiliedig ar glwcos a ddefnyddir fel…

Beth yw bachyn gwe a sut ydych chi'n ei ddefnyddio?

Awst 1 2023
Ercole Palmeri

Mae webhooks yn caniatáu i gymwysiadau ar y we ryngweithio trwy ddefnyddio galwadau yn ôl wedi'u teilwra. Mae defnyddio bachau gwe yn caniatáu cymwysiadau…

Marchnad Therapi Ffibrinolytig Fyd-eang: Tueddiadau Cyfredol, Dadansoddiad a Rhagolygon ar gyfer y Dyfodol

Awst 1 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r farchnad Therapi Ffibrinolytig yn cyfeirio at y sector fferyllol sy'n delio â datblygu, cynhyrchu a dosbarthu cyffuriau…

Rhagolwg Marchnad Gofal Trwynol, Adroddiad Cyfle a Rhagolwg 2030 | Estyniad CMI

Gorffennaf 30 2023
BlogInnovazione.it

Mae cynnal iechyd da yn brif flaenoriaeth i bobl ledled y byd. Un agwedd ar iechyd yn aml…

Marchnad Realiti Estynedig mewn Gofal Iechyd yn Fanwl yn Adroddiad Ymchwil Newydd 2023

Gorffennaf 29 2023
BlogInnovazione.it

Mae realiti estynedig (AR) wedi dod i'r amlwg fel technoleg arloesol i drawsnewid y sector gofal iechyd. Cyfuno'r byd go iawn yn berffaith…

Maint y Farchnad Magnesiwm Hydrocsid, Rhagolwg Busnes 2023-2030

Gorffennaf 28 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r farchnad magnesiwm hydrocsid wedi profi twf sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, oherwydd ei phriodweddau amlbwrpas, manteision…

Rhagolygon ar y farchnad ffermio organig yn ôl math o gynnyrch, yn ôl sianel ddosbarthu a rhagolwg ar gyfer 2030

Gorffennaf 27 2023
BlogInnovazione.it

Mae’r farchnad ffermio organig wedi profi twf rhyfeddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i ddefnyddwyr flaenoriaethu fwyfwy…

Poblogrwydd cynyddol alinwyr clir: chwyldro mewn triniaeth orthodontig

Gorffennaf 25 2023
BlogInnovazione.it

Mae maes orthodonteg wedi gweld trawsnewidiad rhyfeddol yn y blynyddoedd diwethaf, diolch i ddatblygiadau mewn technoleg ac arloesi. Un…

Y Don Gynyddol o Gysylltedd Dyfeisiau Meddygol: Chwyldro Gofal Iechyd

Gorffennaf 24 2023
BlogInnovazione.it

Yn ein hoes ddigidol, mae technoleg yn parhau i drawsnewid diwydiannau, ac nid yw gofal iechyd yn eithriad. Datblygiad teilwng…

Cenhedlaeth ffug

Gorffennaf 22 2023
Gianfranco Fedele

Yn ôl ar Ionawr 31, 2022, fe wnaethon ni gyhoeddi ar flog Laila yr erthygl gyntaf yn cynnwys algorithm cynhyrchiol, i fod yn glir a…

Marchnad Therapi Ffibrinolytig: Datblygiad Triniaeth ar gyfer Cyflyrau Thrombotig

Gorffennaf 22 2023
BlogInnovazione.it

Mae maes meddygaeth yn esblygu'n gyson ac mae datblygiadau mewn dulliau triniaeth yn chwyldroi gofal…

Deallusrwydd artiffisial: gwahaniaethau rhwng gwneud penderfyniadau dynol a deallusrwydd artiffisial

Gorffennaf 18 2023
Ercole Palmeri

Y broses gwneud penderfyniadau, yn yr erthygl hon rydym yn dadansoddi'r gwahaniaethau rhwng y dynol a'r peiriant a weithredir trwy ddeallusrwydd artiffisial.…

Dyfeisiau trwyth mewngroesol: marchnad twf cryf erbyn 2030

Gorffennaf 15 2023
BlogInnovazione.it

Mae dyfeisiau trwyth mewngroesol yn offerynnau meddygol sydd wedi'u cynllunio i ddarparu mynediad i'r system fasgwlaidd trwy fewnosod nodwydd yn uniongyrchol i mewn i…

Holden.ai StoryLab: ymchwil, lledaenu a hyfforddiant ar ddeallusrwydd artiffisial cynhyrchiol a chyfryngau synthetig

Gorffennaf 12 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r hyn y byddwn yn gallu ei wneud â deallusrwydd artiffisial yn dibynnu ar y math o ddeallusrwydd naturiol y byddwn yn ei gymhwyso i'w ddefnyddio. Mae'r naratif yn…

Rhaid i'r rhai sy'n cynhyrchu feithrin creadigrwydd a gwneud popeth posibl i osgoi gorfoledd, yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd heddiw

Gorffennaf 7 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r sector gweithgynhyrchu yn credu bod y pwysau i arloesi yn fwy nag erioed. Astudiaeth newydd a noddir gan y gwneuthurwr…

Y LLINELL: Mae dinas ddyfodol Saudi Arabia yn cael ei beirniadu

Gorffennaf 4 2023
BlogInnovazione.it

Mae The Line yn brosiect Saudi ar gyfer adeiladu dinas, sy'n cynnwys adeilad yn yr anialwch sy'n…

Bioamrywiaeth: Blychau Post Etc yn dewis 3Bee ar gyfer prosiect technolegol mesuradwy i warchod bioamrywiaeth

Gorffennaf 3 2023
BlogInnovazione.it

Mae MBE Worldwide SpA ("MBE") a 3Bee wedi dechrau cydweithrediad i roi bywyd i'r MBE Oasis, prosiect amddiffyn mesuradwy…

GPT, ChatGPT, Auto-GPT a ChaosGPT ar gyfer gweithwyr proffesiynol

Gorffennaf 1 2023
Ercole Palmeri

Mae llawer o bobl yn dal i fod wedi drysu ynghylch GPT, y model AI Generative sydd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd, o'i gymharu â ChatGPT,…

Roedd hediad twristiaid gofod cyntaf Virgin Galactic yn llwyddiant mawr

30 Mehefin 2023
BlogInnovazione.it

Mae Virgin Galactic wedi cwblhau ei hediad masnachol cyntaf yn llwyddiannus, gyda’r awyren ofod Unity yn cyrraedd uchder uchaf…

Deallusrwydd artiffisial i frwydro yn erbyn y gwres a'r llewyg: prosiect RAFAEL

26 Mehefin 2023
BlogInnovazione.it

Mae tîm o ymchwilwyr o ENEA, Polytechnig Bari a Phrifysgol Roma Tre wedi datblygu RAFAEL, prosiect arloesol…

Beth yw Llywodraethu TGCh, canllawiau ar gyfer rheoli Technoleg Gwybodaeth yn effeithiol ac effeithlon yn eich sefydliad

24 Mehefin 2023
Ercole Palmeri

Mae llywodraethu TGCh yn agwedd ar reoli busnes sy'n anelu at sicrhau bod ei risgiau TG yn cael ei rheoli yn…

Goresgyniad Cudd: Defnyddiodd Marvel Intelligence Artiffisial i gynhyrchu'r cyflwyniad

23 Mehefin 2023
BlogInnovazione.it

Dangoswyd cyfres deledu Marvel's Secret Invasion am y tro cyntaf yr wythnos hon. Defnyddiodd stiwdio Marvel y dechnoleg…

Mae buddsoddiad diweddaraf L'Oréal yn arwydd cryf tuag at arloesi ar gyfer harddwch cynaliadwy

22 Mehefin 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r cwmni harddwch wedi gwneud buddsoddiad newydd mewn cwmni biotechnoleg o'r enw Debut trwy ei gangen o…

Arloesedd yn y sector ynni o'r gofod i'r Ddaear: prosiect MAPLE

21 Mehefin 2023
Ercole Palmeri

Mae sefydliad Caltech wedi datgan ei fod yn gallu cludo ynni solar o'r gofod i'r Ddaear, gan agor rhagolygon rhyfeddol ar gyfer ynni adnewyddadwy.…

Beth yw cronfeydd data fector, sut maen nhw'n gweithio a marchnad bosibl

11 Mehefin 2023
Ercole Palmeri

Mae cronfa ddata fector yn fath o gronfa ddata sy'n storio data fel fectorau dimensiwn uchel, sy'n gynrychioliadau…

Llyfrgelloedd Python rhyfeddol, ond anadnabyddus

7 Mehefin 2023
Ercole Palmeri

Mae'r rhaglennydd Python bob amser yn chwilio am lyfrgelloedd newydd, a all wella'r gwaith ym mhrosiectau peirianneg…

Proptech: Chwyldro Digidol yn y Diwydiant Eiddo Tiriog yn 'We Make Future'

31 Mai 2023
BlogInnovazione.it

Rhwng 15 a 17 Mehefin bydd y WMF, Ffair Ryngwladol Ardystiedig, yn cynnig y cyfle i gysylltu â'r arloesi gorau…

Python a dulliau uwch, swyddogaethau dunder ar gyfer rhaglennu gwell

27 Mai 2023
Ercole Palmeri

Mae Python yn iaith raglennu wych, ac fel yr amlygwyd gan GitHub, hi hefyd yw'r ail iaith fwyaf poblogaidd yn 2022.…

Dosrannu testun gan ddefnyddio chatGPT

16 Mai 2023
Ercole Palmeri

Mae dadansoddeg testun, neu gloddio testun, yn dechneg sylfaenol ar gyfer tynnu mewnwelediadau gwerthfawr o symiau mawr o ddata testunol…

Mae cwmni mewnblaniadau ymennydd Elon Musk, Neuralink, yn paratoi i brofi'r dyfeisiau ar fodau dynol

7 Mai 2023
BlogInnovazione.it

Mae cwmni mewnblaniadau ymennydd Elon Musk, Neuralink, yn awyddus i brofi ei ddyfeisiau mewn bodau dynol…

Unigolwyr a thrawsddynion

6 Mai 2023
Gianfranco Fedele

“Fi yw gwarcheidwad y beddrodau iâ, lle mae gweddillion y rhai sydd wedi dod i newid y…

Rheolau diogelu data OpenAI a'r UE, ar ôl i'r Eidal fwy o gyfyngiadau i ddod

5 Mai 2023
Ercole Palmeri

Llwyddodd OpenAI i ymateb yn gadarnhaol i awdurdodau data’r Eidal a chodi gwaharddiad effeithiol y wlad ar ChatGPT ddiwethaf…

Sut y bydd deallusrwydd artiffisial yn newid y diwydiant cerddoriaeth

4 Mai 2023
Ercole Palmeri

Roedd yna amser pan oedd labeli recordio yn gwrthwynebu ffrydio cerddoriaeth yn ffyrnig. Mae deallusrwydd artiffisial yn newid y…

Vignettes ffordd electronig yn y Weriniaeth Tsiec

4 Mai 2023
BlogInnovazione.it

Mae cysur teithio i lawer o bobl yn golygu gallu mynd o gwmpas mewn car. Yn Ewrop mae yna…

Geoffrey Hinton 'Tad Bedydd Deallusrwydd Artiffisial' yn ymddiswyddo o Google ac yn siarad am beryglon technoleg

2 Mai 2023
Ercole Palmeri

Gadawodd Hinton ei swydd yn Google yn ddiweddar i siarad yn rhydd am risgiau AI, yn ôl cyfweliad gyda’r dyn 75 oed…

Deallusrwydd Artiffisial wrth wasanaethu pensaernïaeth: Zaha Hadid Architects

1 Mai 2023
BlogInnovazione.it

Mae Zaha Hadid Architects yn datblygu’r rhan fwyaf o’r prosiectau gan ddefnyddio delweddau a gynhyrchir gan ddeallusrwydd artiffisial, meddai llywydd y stiwdio Patrik Schumacher…

Mae'r Sber o Rwsia yn lansio Gigachat, cystadleuydd ChatGPT

28 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Cyhoeddodd y cwmni technoleg blaenllaw o Rwsia, Sber, ddydd Llun lansiad gigachat, ei app AI sgyrsiol…

Syniad Gwych Aerobotics: Dronau Arloesol ar gyfer cynaeafu ffrwythau yn uniongyrchol o goed

28 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae’r cwmni o Israel, Tevel Aerobotics Technologies, wedi dylunio robot hedfan ymreolaethol (FAR), drôn amaethyddol sy’n defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI)…

Diogelwch Gwe Laravel: Beth yw Ffugio Ceisiadau Traws-Safle (CSRF) ?

26 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Yn y tiwtorial Laravel hwn rydym yn siarad am Ddiogelwch Gwe a sut i amddiffyn cymhwysiad gwe rhag Ffugio Cais Traws-Safle neu…

Mae Google yn lansio'r prosiect "Magi" i ddatblygu peiriant chwilio yn seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial

25 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae Google yn gweithio ar brosiect newydd o'r enw "Magi" i olrhain y gystadleuaeth o beiriannau chwilio…

Yr Eidal yw'r wlad orllewinol gyntaf i rwystro ChatGPT. Gawn ni weld beth mae gwledydd eraill yn ei wneud

24 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Yr Eidal yw'r wlad gyntaf yn y Gorllewin i wahardd ChatGPT am droseddau preifatrwydd honedig, y chatbot poblogaidd o…

Prosiect Neom, dylunio a phensaernïaeth arloesol

23 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae Neom yn un o'r prosiectau pensaernïol mwyaf a mwyaf dadleuol. Yn yr erthygl hon edrychwn ar fanylion allweddol y datblygiad yn Saudi Arabia, sy'n…

Moeseg wan a moesau artiffisial

21 2023 Ebrill
Gianfranco Fedele

"Gerty, nid ydym yn rhaglennu. Rydyn ni'n bobl, ydych chi'n deall hynny?" - wedi'i gymryd o'r ffilm "Moon" a gyfarwyddwyd gan Duncan Jones - 2009…

Dull arloesol o asesu maeth, yn atal ac yn gwella iechyd

21 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Gwella iechyd eich ymennydd, goroesi canser a chlefyd yr afu brasterog di-alcohol yw'r tri newydd…

Mae'r WMF yn ôl yn bresennol: cynhelir y 9fed rhifyn o'r Ŵyl Arloesedd fwyaf yn y Palacongressi yn Rimini ar 15, 16 a 17 Gorffennaf

17 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae'r WMF yn dychwelyd i'r Rimini Palacongressi gyda rhifyn lle bydd yn bosibl cymryd rhan yn bersonol - gyda lleoedd cyfyngedig…

DNA holl-Eidaleg ar gyfer y traethawd cymdeithasol-wleidyddol cyntaf a ysgrifennwyd gan Artificial Intelligence

17 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Y gwaith llenyddol cyntaf, llyfr a broseswyd yn gyfan gwbl gan system Deallusrwydd Artiffisial. Traethawd gwleidyddol-gymdeithasol o’r enw “You, Robot…

Beth yw sesiynau yn Laravel, cyfluniad a defnydd gydag enghreifftiau

17 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae sesiynau Laravel yn caniatáu ichi storio gwybodaeth, a'i chyfnewid rhwng ceisiadau yn eich rhaglen we. Rwy'n ffordd…

Rheoleiddio AI: 3 arbenigwr yn esbonio pam ei bod yn anodd ei wneud ac yn bwysig gwneud yn dda

15 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Gallai systemau AI newydd pwerus chwyddo twyll a chamwybodaeth, gan arwain at alwadau eang am reoleiddio gan…

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI AC OGYRE YNGHYD Â NOD NEWYDD: CASGLU 16 TUnell O WASTRAFF MOROL ERBYN DIWEDD 2024

13 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae prosiect newydd ar y cyd yn dechrau ym mis Ebrill, sydd, trwy addysg, celf a gwyddoniaeth, yn anelu at…

ChaosGPT beth ydyw, sut y cafodd ei eni, a'r bygythiadau posibl

12 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae Chaos GPT yn fersiwn wedi'i addasu o Auto-GPT OpenAI yn seiliedig ar ei fodel iaith GPT-4 diweddaraf. Mewn ffordd…

Mae'r Farchnad Data Mawr a Dadansoddeg yn Tyfu Eto | MongoDB, Azure, Splunk

12 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Yn ddiweddar, cyhoeddodd HTF MI astudiaeth ar y farchnad Data Mawr a dadansoddeg data. Mae'r stiwdio yn galw…

Mae Sakuu yn defnyddio argraffu 3D i gynhyrchu batris modurol cwbl weithredol, perfformiad uchel

11 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae Sakuu Corporation wedi bod yn argraffu 3D batris modurol perfformiad uchel, cwbl weithredol ers mis Rhagfyr 2022. Mae'r rhain…

Beth yw Laravel Eloquent, sut i'w ddefnyddio, tiwtorial gydag enghreifftiau

10 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae fframwaith PHP Laravel yn cynnwys Mapiwr Perthynol Gwrthrych huawdl (ORM), sy'n darparu ffordd hynod o syml i gyfathrebu â…

Mae Ticketmaster yn mabwysiadu technoleg Web3 gyda chyflwyno tocynnau NFT Avenged Sevenfold

8 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae Ticketmaster, y farchnad docynnau fwyaf yn y byd, wedi cymryd cam chwyldroadol i fyd technoleg Web3 trwy gyflwyno…

Google Flights: Bydd Google nawr yn gwarantu rhai prisiau hedfan ac yn eich ad-dalu os ydyn nhw'n anghywir

6 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae cynllunio gwyliau bob amser yn brofiad hwyliog a chyffrous. Ond weithiau, mae defnyddio Google i ddod o hyd i deithiau hedfan, llety a gweithgareddau…

Preifatrwydd yn y WEB3: archwiliad technegol ac annhechnegol o breifatrwydd yn y WEB3

5 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae preifatrwydd yn WEB3 yn fater amserol iawn. Wedi'n hysbrydoli gan ddadansoddiad o WEB3.com Ventures, fe wnaethon ni geisio archwilio'r…

Adroddiad Mynegai AI, rhyddhaodd HAI yr adroddiad Deallusrwydd Artiffisial

4 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae Adroddiad Mynegai AI yn fenter annibynnol gan Sefydliad Stanford ar gyfer Deallusrwydd Artiffisial sy'n Canolbwyntio ar Ddynol (HAI), a arweinir gan Bwyllgor Llywio Mynegai AI, a…

Beth yw cydrannau Laravel a sut i'w defnyddio

3 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae cydrannau Laravel yn nodwedd ddatblygedig, a ychwanegir gan y seithfed fersiwn o laravel. Yn yr erthygl hon byddwn yn mynd i…

Rôl tocynnau AI yn nyfodol y metaverse

3 2023 Ebrill
BlogInnovazione.it

Bydd tocynnau AI yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn yr economi. Bydd tocynnau AI yn cael eu defnyddio i ariannu datblygiad…

Mae'r Eidal wedi rhwystro ChatGPT. A allai'r UD fod nesaf?

2 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Y penderfyniad i rwystro chatGPT yn yr Eidal dros dro, gan wahodd OpenAI i gyfyngu ar brosesu data defnyddwyr Eidalaidd, yw…

Alexa Amazon: Arloesedd a Strategaeth y Cefnfor Glas

2 2023 Ebrill
Ercole Palmeri

Alexa yw'r cynorthwyydd rhithwir rydyn ni i gyd yn ei adnabod, wedi'i ddatblygu a'i ddosbarthu gan Amazon. Mae arloesi yn y sector cynorthwywyr llais yn caniatáu ichi weithredu…

Canllaw cam wrth gam lleoleiddio Laravel, tiwtorial gydag enghreifftiau

Mawrth 27 2023
Ercole Palmeri

Sut i leoleiddio prosiect Laravel, sut i ddatblygu prosiect yn Laravel a'i wneud yn ddefnyddiadwy mewn sawl iaith.…

Arloesedd a thwf yn y farchnad trosglwyddo ynni, manylion am yrwyr twf

Mawrth 27 2023
BlogInnovazione.it

Yn ôl y dadansoddiad a baratowyd gan ymchwil marchnad gysylltiedig, dylai'r farchnad trosglwyddo ynni gyrraedd 5,6 triliwn o ddoleri erbyn…

Prosiect arloesol yn Saudi Arabia, skyscraper enfawr siâp ciwb yng nghanol Riyadh

Mawrth 26 2023
BlogInnovazione.it

Mae llywodraeth Saudi Arabia wedi cyhoeddi y bydd yn adeiladu gonscraper siâp ciwb 400-metr o uchder o’r enw Mukaab, fel rhan o…

CYSYLLTIAD Syniad Gwych: yr esgid fflip cyntaf erioed a'r esgidiau gorau ar gyfer bywyd trefol

Mawrth 24 2023
BlogInnovazione.it

The Link, yr esgid fflip cyntaf erioed, yw'r esgidiau chwyldroadol y mae eich bywyd trefol wedi bod yn gofyn amdanynt ers amser maith. Mae ganddo'r…

Ystadegau chatbot ChatGPT yn 2023

Mawrth 23 2023
Alexei Dechrau

Mae arloesedd ChatGPT chatbot wedi swyno a rhyfeddu pawb yn y byd, gyda chynnydd syfrdanol mewn diddordeb, gan gyrraedd 100 miliwn…

Etholwyd Peroni Nastro Azzurro 0.0% Cynnyrch y Flwyddyn 2023 yn y categori dim alcohol

Mawrth 23 2023
BlogInnovazione.it

Ar Fawrth 20, 2023, cynhaliwyd seremoni wobrwyo Cynnyrch Etholedig y Flwyddyn y bu disgwyl mawr amdani yn rhifyn 2023 yn yr Alcatraz ym Milan.…

Defnydd o ynni yn Fformiwla 1: cefn y fedal

Mawrth 21 2023
BlogInnovazione.it

Fformiwla 1 yw un o'r digwyddiadau chwaraeon mwyaf poblogaidd a chyffrous yn y byd. Fodd bynnag, y tu ôl i'r holl gyffro a'r adrenalin hwnnw ...

Technegau cracio cyfrinair mwyaf poblogaidd - dysgwch sut i amddiffyn eich preifatrwydd

Mawrth 21 2023
BlogInnovazione.it

I greu cyfrinair cryf, mae angen i chi ddod o hyd i rywbeth sy'n gallu gwrthsefyll cracio cyfrinair yn fawr. Y broblem yw nad yw'n…

Beth yw Deallusrwydd Artiffisial (AI) ?

Mawrth 20 2023
Ercole Palmeri

Cwestiwn syml: astudio arloesedd a siarad am arloesi, gofynnir y cwestiwn hwn yn aml i ni: "Beth yw deallusrwydd artiffisial? a beth yw ...

Gwelydd Cronfa Ddata Laravel

Mawrth 20 2023
Ercole Palmeri

Mae Laravel yn cyflwyno hadwyr ar gyfer creu data prawf, sy'n ddefnyddiol ar gyfer dilysu'r prosiect, gyda defnyddiwr gweinyddol a…

Arloesi mewn biometreg a chanfyddiad o'r sector taliadau

Mawrth 19 2023
Giuseppe Minervino

...dadansoddiad parhaus o'r ddelwedd o gamera, mae'r system yn gallu gwirio, yn barhaus. Dim un o'r mecanweithiau safonol…

Mae GPT-4 wedi cyrraedd! Gadewch i ni ddadansoddi'r nodweddion newydd gyda'n gilydd

Mawrth 19 2023
Ercole Palmeri

Mae OpenAI wedi cyhoeddi y bydd y model iaith mwyaf pwerus sydd ar gael gpt4 yn cael ei ddosbarthu i ddatblygwyr a phobl â…

Beth yw Jailbreaking, beth yw jailbreaking chatGPT a sut i'w wneud

Mawrth 17 2023
Ercole Palmeri

Mae Jailbreaking yn arfer o ddatgloi potensial llawn systemau i gael mynediad at ymarferoldeb cyfyngedig.…

Symud arian digidol mewn byd digidol

Mawrth 16 2023
Giuseppe Minervino

Mae diogelwch wrth symud arian digidol yn hanfodol i ehangu taliadau digidol yn gyntaf. O 2021 ymlaen, roedd 76%…

Mae deddfwyr yr Unol Daleithiau yn targedu TikTok a chwmnïau technoleg eraill mewn bil newydd

Mawrth 15 2023
Ercole Palmeri

Mae deddfwyr yr Unol Daleithiau unwaith eto yn targedu TikTok, gyda chamau gweithredu gyda'r nod o wahardd ei ddefnyddio. Yn hyn…

Mae Bing Microsoft yn cyflwyno nodwedd chatbot newydd wedi'i bweru gan AI

Mawrth 14 2023
Ercole Palmeri

Mae Bing Microsoft wedi ychwanegu nodwedd chatbot newydd sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial i ateb cwestiynau, crynhoi cynnwys…

Vue a Laravel: creu Cymhwysiad Tudalen Sengl

Mawrth 13 2023
Ercole Palmeri

Laravel yw un o'r fframweithiau PHP mwyaf poblogaidd a ddefnyddir gan ddatblygwyr, gadewch i ni weld heddiw sut i wneud Cais Tudalen Sengl gyda…

Bydd GPT 4 yn cael ei ryddhau yr wythnos hon - fe ddatgelodd Microsoft Germany CTO rai manylion

Mawrth 13 2023
BlogInnovazione.it

Bydd GPT 4.0 yn cael ei ryddhau yr wythnos hon, ac mae rhywfaint o wybodaeth amdano wedi'i gollwng. Mae CTO Microsoft Germany wedi rhyddhau…

Sut i ddefnyddio ChatGPT-3.5 Turbo ar ddyfeisiau Apple iPhone IOS

Mawrth 9 2023
BlogInnovazione.it

Ychydig ddyddiau yn ôl, Mawrth 1, 2023, cyhoeddodd OpenAI ryddhau ChatGPT-3.5 Turbo API, API newydd…

Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig: Astudiaeth arloesol ar sut i ragweld argyfyngau bwyd

Mawrth 8 2023
BlogInnovazione.it

Mae astudiaeth gan Brifysgol Efrog Newydd wedi dangos bod rhagweld epidemigau argyfwng bwyd yn bosibl ac yn sylfaenol,…

Darparwyr Gwasanaeth yn Laravel: beth ydyn nhw a sut i ddefnyddio Darparwyr Gwasanaeth yn Laravel

Mawrth 6 2023
Ercole Palmeri

Darparwyr gwasanaeth Laravel yw'r man canolog lle mae'r cais yn cael ei lansio. Hynny yw, gwasanaethau craidd larafel a…

Arloesi yn y farchnad: Batris cyflwr solet

Mawrth 6 2023
BlogInnovazione.it

Y ffyniant mewn cerbydau trydan batri (BEV) yn ganlyniad delfrydau a hyrwyddir gan lywodraethau, rheoliadau a moeseg busnes.…

Sut i ddefnyddio ChatGPT-3.5 Turbo ar ddyfeisiau Android

Mawrth 5 2023
BlogInnovazione.it

Ychydig ddyddiau yn ôl, Mawrth 1, 2023, cyhoeddodd OpenAI ryddhau ChatGPT-3.5 Turbo API, API newydd…

ChatGPT a'r dewisiadau amgen AI gorau ar gyfer busnes

Mawrth 4 2023
Ercole Palmeri

Mae'r defnydd o Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) i gefnogi busnesau yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Arloesedd technolegol, apiau a deallusrwydd artiffisial…

Datgelodd Microsoft fodel AI sy'n cydnabod cynnwys delwedd ac yn trwsio problemau gweledol

Mawrth 2 2023
BlogInnovazione.it

Mae'r model newydd o AI Kosmos-1 yn Amlfodd Large Language Model (MLLM), yn gallu ymateb nid yn unig i…

Mae Snapchat yn rhyddhau ei chatbot AI ei hun sy'n cael ei bweru gan ChatGPT

Chwefror 28 2023
BlogInnovazione.it

Mae Snapchat yn cyflwyno chatbot wedi'i bweru gan y fersiwn ddiweddaraf o ChatGPT OpenAI. Yn ôl Prif Swyddog Gweithredol Snap, mae'n gambl…

Creu Ap CRUD gyda Laravel a Vue.js

Chwefror 27 2023
BlogInnovazione.it

Yn y tiwtorial hwn gwelwn gyda'n gilydd sut i ysgrifennu cod App CRUD enghreifftiol, gyda Laravel a Vue.js. Yno…

Mae Meta yn lansio model LLaMA, offeryn chwilio mwy pwerus na GPT-3 OpenAI

Chwefror 25 2023
Ercole Palmeri

Yn ddiweddar, mae Meta wedi rhyddhau generadur iaith AI newydd o'r enw LLaMA, gan gadarnhau rôl cwmni hynod arloesol. “Heddiw…

Mae Google Photos yn cyflwyno'r "rhwbiwr hud" ar ddyfeisiau nad ydynt yn Pixel

Chwefror 24 2023
BlogInnovazione.it

Mae Google wedi cyhoeddi ei offeryn golygu lluniau poblogaidd wedi'i bweru gan AI, Magic Eraser, bydd nodweddion newydd ar gael ar gyfer…

Sut i ddefnyddio Spotify DJ, y DJ newydd gyda Deallusrwydd Artiffisial

Chwefror 23 2023
BlogInnovazione.it

Mae Spotify yn cyflwyno nodwedd DJ newydd wedi'i phweru gan ddeallusrwydd artiffisial, yn curadu ac yn rhoi sylwadau ar restr chwarae bersonol sy'n esblygu'n barhaus.…

Beth yw Crowdsourcing, manteision ac anfanteision

Chwefror 23 2023
Ercole Palmeri

Daw'r gair torfoli o undeb y geiriau "tyrfa" ac allanoli. Gellir ei weld fel y broses sy'n caniatáu, i…

Sut i ddefnyddio Laravel gyda Vue.js 3

Chwefror 20 2023
Ercole Palmeri

Vue.js yw un o'r fframiau JavaScript a ddefnyddir fwyaf ar gyfer creu rhyngwynebau gwe a chymwysiadau un dudalen, ynghyd â…

Sut i osod ChatGPT yn lleol ar eich cyfrifiadur

Chwefror 19 2023
Ercole Palmeri

Gallwn osod ChatGPT ar ein cyfrifiadur, ac yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i weld gyda'n gilydd sut i osod ChatGPT ar y cyfrifiadur yn…

Sut i ddefnyddio'r Bing AI newydd gyda ChatGPT a beth allwch chi ei wneud

Chwefror 17 2023
BlogInnovazione.it

Mae Microsoft wedi rhyddhau'r fersiwn newydd o'i beiriant chwilio Bing AI. Yn yr erthygl hon byddwn yn gweld sut i ddefnyddio…

Ymarferion JavaScript gyda datrysiad ar gyfer cwrs hyfforddi JavaScript Sylfaenol

Chwefror 15 2023
BlogInnovazione.it

Rhestr o ymarferion sgript java gyda datrysiad ar gyfer cwrs hyfforddi Java Basic. Mae rhifo'r ymarfer yn arwydd o'r lefel…

Ymarferion PHP gyda datrysiad cwrs hyfforddi PHP Sylfaenol

Chwefror 15 2023
BlogInnovazione.it

Rhestr o ymarferion PHP gyda datrysiad ar gyfer cwrs hyfforddi PHP Sylfaenol. Mae rhifo'r ymarfer yn arwydd o lefel y…

Laravel middleware sut mae'n gweithio

Chwefror 13 2023
Ercole Palmeri

Mae Laravel middleware yn haen cymhwysiad canolraddol sy'n ymyrryd rhwng cais y defnyddiwr ac ymateb y rhaglen. Mae hyn…

Syniad Gwych Altilia: llwyfan Awtomatiaeth Deallus

Chwefror 13 2023
Ercole Palmeri

Llwyfan Awtomeiddio Deallus sy'n gallu Awtomeiddio prosesu dogfennau cymhleth Mae platfform Altilia, dim cod a brodor o gymylau, yn darparu'r cwmni…

GitHub beth ydyw a sut i'w ddefnyddio

Chwefror 12 2023
Ercole Palmeri

Mae GitHub yn ddarn o feddalwedd a ddefnyddir yn eang gan dimau datblygu meddalwedd, ar gyfer rheoli fersiwn datblygu. Yn ddefnyddiol…

Beth yw Google Bard, deallusrwydd artiffisial gwrth ChatGPT

Chwefror 8 2023
BlogInnovazione.it

Chatbot ar-lein wedi'i bweru gan AI yw Google Bard. Mae'r gwasanaeth yn defnyddio gwybodaeth a gesglir o'r Rhyngrwyd i gynhyrchu ymatebion…

Coinnect yn cyflwyno Adroddiad Byd-eang Ransomware Intelligence 2023

Chwefror 8 2023
BlogInnovazione.it

Adroddiad Byd-eang Ransomware Intelligence 2023, trosolwg cynhwysfawr o ymosodiadau ransomware a gofnodwyd gan sefydliadau byd-eang yn 2021 a 2022…

Beth yw Rheoli Ansawdd Seiliedig ar Risg

Chwefror 7 2023
BlogInnovazione.it

Mae Rheoli Ansawdd Seiliedig ar Risg yn fethodoleg sy'n seiliedig ar y cysyniad o nodi risgiau yn barhaus. Cais…

Mannau enwau Laravel: beth ydyn nhw a sut maen nhw'n gweithio

Chwefror 6 2023
Ercole Palmeri

Mae gofodau enwau yn Laravel yn defiwedi'i nodi fel dosbarth o elfennau, lle mae gan bob elfen enw heblaw…

Beth yw pip, beth mae'n ei olygu a sut mae'n gweithio?

Chwefror 3 2023
Ercole Palmeri

Mae PIP yn acronym, sy'n sefyll am Package installer ar gyfer Python. Mae pip yn offeryn a ddefnyddir mewn python i osod…

Gweithrediadau'r modiwlau FFURFLEN: POST a GET

Ionawr 30 2023
Ercole Palmeri

Priodoledd y dull ar yr elfen yn pennu sut mae data'n cael ei anfon i'r gweinydd. Mae dulliau HTTP yn datgan pa gamau i'w cymryd…

Laravel: Beth yw Golygfeydd laravel

Ionawr 30 2023
Ercole Palmeri

Yn y fframwaith MVC, mae'r llythyren "V" yn sefyll am Views, ac yn yr erthygl hon byddwn yn gweld sut i ddefnyddio golygfeydd yn Laravel. Gwahanwch resymeg y cais…

JQuery, sut allwn ni weithredu effeithiau deinamig gyda JQuery

Ionawr 28 2023
Ercole Palmeri

Gyda JQuery gallwch greu effeithiau deinamig, animeiddiadau a pylu trwy weithredu ar elfennau tudalen HTML. Yn yr erthygl hon byddwn yn gweld…

Beth yw Cais Tudalen Sengl a beth yw Vue.js

Ionawr 23 2023
Ercole Palmeri

Mae Vue.js yn fframwaith JavaScript blaengar a ffynhonnell agored, a ddefnyddir i ddatblygu rhyngwynebau defnyddwyr gwe rhyngweithiol a chymwysiadau tudalennau…

Laravel: cyflwyniad i lwybro larafel

Ionawr 23 2023
Ercole Palmeri

Mae llwybro yn Laravel yn caniatáu i ddefnyddwyr gyfeirio pob cais cais at y rheolydd priodol. Mae'r rhan fwyaf o'r llwybrau…

Y rysáit algorithmig ar gyfer yr apocalypse

Ionawr 23 2023
Gianfranco Fedele

“Bu ysbrydion mewn ceir erioed. Segmentau cod ar hap sy'n grwpio gyda'i gilydd i ffurfio protocolau…

JQuery, beth ydyw a beth allwn ni ei wneud gyda'r llyfrgell JavaScript

Ionawr 22 2023
Ercole Palmeri

Mae jQuery yn llyfrgell JavaScript gyflym, ysgafn, llawn nodweddion sy'n seiliedig ar yr egwyddor "ysgrifennu llai, gwneud mwy". Mae'r gwenyn…

Beth yw Profi Meddalwedd, beth mae'n ei olygu i brofi'r meddalwedd

Ionawr 20 2023
Ercole Palmeri

Mae profi meddalwedd yn set o brosesau i ymchwilio, gwerthuso a chanfod cyflawnder ac ansawdd…

Beth yw rhaglennu eithafol (XP)?, ar ba werthoedd, egwyddorion ac arferion y mae'n seiliedig arno

Ionawr 19 2023
Ercole Palmeri

Rydych chi'n gyfarwydd â rhaglennu, ond mae Rhaglennu Eithafol (XP yn fyr) yn dal i fod yn dipyn o ddirgelwch i chi. Ddim yn…

Tueddiadau eFasnach ar gyfer 2023, yr hyn y gallwn ei ddisgwyl yn y flwyddyn gyfredol o fyd masnach ar-lein

Ionawr 18 2023
BlogInnovazione.it

Rydym wedi dadansoddi'r sector eFasnach, gan geisio deall beth fydd y prif dueddiadau yn 2023, gan roi sylw arbennig i'r newyddion…

Syniad gwych DigiMarkAI: Cynhyrchu postiadau cyfryngau cymdeithasol trwy ddeallusrwydd artiffisial

Ionawr 18 2023
Ercole Palmeri

Mae DigiMarkAI yn system arloesol, yn syniad gwych, a all eich helpu i gyhoeddi cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol. Diolch i…

Beth yw Cyfansoddwr ar gyfer PHP, nodweddion a sut i'w ddefnyddio

Ionawr 17 2023
Ercole Palmeri

Offeryn rheoli dibyniaeth ffynhonnell agored ar gyfer PHP yw Cyfansoddwr, a grëwyd yn bennaf i hwyluso'r dosbarthiad a…

Beth yw Laravel, sut mae'n gweithio a phensaernïaeth sylfaenol ar gyfer creu cymwysiadau WEB

Ionawr 16 2023
Ercole Palmeri

Mae Laravel yn fframwaith gwe sy'n seiliedig ar PHP ar gyfer adeiladu cymwysiadau gwe pen uchel, gan ddefnyddio ei…

Beth yw Marchnata Rhwydwaith, beth yw MLM, Modelau Busnes

Ionawr 16 2023
Ercole Palmeri

Mae Marchnata Rhwydwaith, a elwir hefyd yn Farchnata Aml-Lefel (MLM), yn fodel busnes lle mae cynrychiolwyr annibynnol yn gwerthu…

Mewn byd tameidiog, technoleg sy'n dod â ni at ein gilydd

Ionawr 14 2023
Ercole Palmeri

Mae globaleiddio wedi gwneud cadwyni cyflenwi, yn llythrennol cadwyni cyflenwi, yn fwy cymhleth ac o ganlyniad yn fwy agored i niwed Yn anterth…

Y Politecnico di Milano sy'n paratoi'r Car ar gyfer y ras hunan-yrru a Vince

Ionawr 12 2023
BlogInnovazione.it

Yn CES yn Las Vegas mae POLIMOVE yn ennill am yr eildro a hefyd yn gosod record cyflymder byd newydd…

The Ocean Race i gasglu mwy o ddata amgylcheddol nag unrhyw ddigwyddiad chwaraeon arall yn y byd

Ionawr 12 2023
Ercole Palmeri

Bydd y regata o amgylch y byd yn mesur llygredd microplastig, yn casglu gwybodaeth am effaith newid hinsawdd ar y cefnforoedd, ac yn casglu data…

ChatGPT y deallusrwydd artiffisial a allai wneud gwahaniaeth

Ionawr 10 2023
Ercole Palmeri

Mae deallusrwydd artiffisial yn tarfu ar bopeth, gallai ChatGPT fod yn newidiwr gêm, hyd yn oed i gwmnïau triliwn doler Y mis diwethaf,…

Gorchuddiwch y blwch sbwriel gyda dyluniad modern

Ionawr 4 2023
Ercole Palmeri

Mae Cove yn focs sbwriel cathod arloesol a ddyluniwyd gan ddylunwyr cathod, peirianwyr ac ymddygiadwyr, sy’n ddewis arall gwych i sbwriel traddodiadol…

Mae robotaxis Waymo yn gweithredu trwy fynd â theithwyr i faes awyr Phoenix

Ionawr 3 2023
Ercole Palmeri

Mae robotaxis Waymo yn barod i gludo teithwyr i faes awyr Phoenix ac oddi yno. Mae cwmni'r Wyddor yn dweud ei fod…

Technoleg VLC, mae cyfathrebu'n gyflym yn bosibl

Rhagfyr 22 2022
Ercole Palmeri

Technoleg VLC, h.y. cyfathrebu golau gweladwy (VLC), yw trosglwyddo data gan ddefnyddio golau. Wrth i drosglwyddyddion gael eu defnyddio mae'r…

Beth yw ystyr Rhyngrwyd Ymddygiad, ai IoB fydd y dyfodol?

Rhagfyr 22 2022
Ercole Palmeri

Gellir ystyried yr IoB (Rhyngrwyd Ymddygiad) fel canlyniad naturiol yr IoT. Mae'r IoT (Internet of Things) yn rhwydwaith o…

Beth mae DCIM yn ei olygu a beth yw DCIM

Rhagfyr 22 2022
Ercole Palmeri

Mae DCIM yn golygu “Data center infrastructure management”, mewn geiriau eraill “Rheoli Seilwaith y Ganolfan Ddata”. Mae'r ganolfan ddata yn strwythur,…

Seiberddiogelwch: 3 thueddiad seiberddiogelwch “annhechnegol” gorau ar gyfer 2023

Rhagfyr 21 2022
Ercole Palmeri

Nid yw seiberddiogelwch yn ymwneud â thechnoleg yn unig. Yr agweddau annhechnegol, megis rheoli pobl, prosesau a…

Robotiaid anifeiliaid organig ar gyfer amaethyddiaeth fwy cynaliadwy: BABots

Rhagfyr 20 2022
Ercole Palmeri

Mae'r prosiect "Babots" wedi'i seilio'n llwyr ar dechnoleg arloesol, robotiaid biolegol gyda chymwysiadau'n ymwneud ag amaethyddiaeth gynaliadwy ac adennill tir…

Campws Peroni ar gyfer trawsnewid ecolegol bwyd-amaeth

Rhagfyr 14 2022
Ercole Palmeri

Mae Campus Peroni wedi cynnig model eco-systemig newydd mewn tri cham: olrheiniadwyedd, trwy dechnoleg blockchain, er mwyn caniatáu'r casgliad…

Beth yw fformat fector delweddau a beth yw ei ddiben

Rhagfyr 12 2022
Ercole Palmeri

Os ydych chi erioed wedi gweithio gyda delweddau byddwch wedi dod ar draws y cais am ddelwedd yn…

DAU RECRIWTIO NEWYDD A GWOBR CENEDLAETHOL: Mae'n allweddol ar gyfer Arloesi

Rhagfyr 12 2022
Ercole Palmeri

Mae Unioncamere yn gwobrwyo'r prosiect cydweithredu rhwng y cwmni ac ITS Aerospace Fondazione Meccatronica Piemonte Y wobr gyntaf "Straeon Alternanza"…

wedi'u cadarnhau ymhlith y cwmnïau blaenllaw ym Mynegai Cynaladwyedd Dow Jones

Rhagfyr 11 2022
Ercole Palmeri

wedi’i gadarnhau am y drydedd flwyddyn ar ddeg yn olynol ym Mynegai Cynaliadwyedd Dow Jones (DJSI) o S&P Global, gan osod ei hun gyda…

Mae Wythnos Ffasiwn Metaverse yn dychwelyd yng ngwanwyn 2023 i arddangos datblygiadau mewn ffasiwn digidol a rhyngweithredu

Rhagfyr 8 2022
Ercole Palmeri

Mae chwyldro web3 yn parhau y flwyddyn nesaf gydag archwiliad blynyddol o sut olwg fydd ar ffasiwn mewn bydoedd rhithwir, gyda…

Mae ap dosbarthu Veneto yn cofnodi +110% yn 2022, sy'n fwy na 2 filiwn ewro mewn trosiant gyda 30.000 o archebion

Rhagfyr 7 2022
Ercole Palmeri

Mae Ale Fresh Market, yr ap dosbarthu cynnyrch ffres a sefydlwyd yn 2020 gan Alessandro Andretta, yn fwy na 2 filiwn…

SIFI YN CYHOEDDI LANSIO EPICOLIN, CYMORTH CWBL WRTH DRIN GLUCOMA

Rhagfyr 7 2022
Ercole Palmeri

Mae SIFI, cwmni fferyllol blaenllaw ym maes datblygu atebion arloesol ar gyfer trin clefydau llygaid, yn falch o gyhoeddi'r…

Hanner oes, gwir wyneb Onlife

12 2022 Tachwedd
Gianfranco Fedele

"Aeth Joe yn ôl i'r gegin, cymryd dime allan o un o'i bocedi a dechrau ag ef ...

Beth yw arloesedd DeFi

5 2022 Tachwedd
Ercole Palmeri

DeFi yn fyr am Decentralized Finance, technoleg a grëwyd i newid yr ecosystem ariannol bresennol. Amser darllen amcangyfrifedig: 10 munud…

Ymarferion Java ar gyfer cwrs hyfforddi Java Base

Hydref 9 2022
BlogInnovazione.it

Rhestr o ymarferion java gyda datrysiad ar gyfer cwrs hyfforddi Java Base. Mae rhifo'r ymarferiad yn arwydd o lefel y ...

Ymosodiad seiber: beth ydyw, sut mae'n gweithio, gwrthrychol a sut i'w atal: enghraifft o ledaenu Malware

Gorffennaf 20 2022
Ercole Palmeri

Mae ymosodiad seiber Malware yn defiyn weithgaredd gelyniaethus yn erbyn system, offeryn, cymhwysiad, neu…

Ymosodiad seiber: beth ydyw, sut mae'n gweithio, ei amcan a sut y gellir ei atal

25 Mai 2022
Ercole Palmeri

Mae ymosodiad seiber yn defiyn weithgaredd gelyniaethus yn erbyn system, offeryn, cymhwysiad, neu…

Dosbarthiad Algorithmau Dysgu Peiriant: Atchweliad Llinol, Dosbarthiad a Chlystyru

Awst 16 2020
Ercole Palmeri

Mae Machine Learning yn debyg iawn i optimeiddio mathemategol, sy'n darparu dulliau, damcaniaethau a pharthau cymhwysiad. Daw dysgu peiriant ...

Sut i reoli costau ailadroddus a chostau anuniongyrchol yn Microsoft Project

Rhagfyr 23 2018
Ercole Palmeri

Mae rheoli Costau Anuniongyrchol a Chostau Ailadroddus bob amser yn broblem fawr i Reolwr y Prosiect. Prosiect Microsoft ...

Beth yw Theori Cyfyngiadau, manteision ac anfanteision

8 2018 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae Theori Cyfyngiadau yn ddull sy'n berthnasol i reoli gweithrediadau cwmni. Yn y bôn, theori cyfyngiadau yw ...

Sut i addasu argraffu prosiect Gantt yn Microsoft Project

Mawrth 31 2018
Ercole Palmeri

Mae gan Microsoft Project ddetholiad mawr o adroddiadau ymlaen llawdefinit. Mae gennym hefyd y posibilrwydd i addasu adroddiadau presennol neu greu rhai newydd,…

Sut i greu adroddiad prosiect gyda Microsoft Project

Mawrth 27 2018
Ercole Palmeri

Gyda Microsoft Project, gallwch greu ac addasu amrywiaeth fawr o adroddiadau graffigol. Trwy weithio a diweddaru data'r prosiect, ...

Sut i wneud adroddiadau a sut i dynnu data strwythuredig o'ch prosiectau a reolir gyda MS Project

Mawrth 26 2018
Ercole Palmeri

Bydd rheolwr y prosiect, ar ôl creu cynllun prosiect, yn canolbwyntio ar gasglu a monitro data. Mae'r dadansoddiad…

Sut i olrhain eich prosiect gyda Microsoft Project

Mawrth 24 2018
Ercole Palmeri

Mae cynllun prosiect yn arf hanfodol i unrhyw reolwr prosiect. Y prif amcan yw cwblhau'r gweithgareddau ar ...

Beth yw'r math o weithgaredd a sut i ffurfweddu amserlennu awtomatig yn Microsoft Project

Mawrth 23 2018
Ercole Palmeri

Mae rheoli prosiect yn athroniaeth sy'n defnyddio offer cynllunio i reoli gweithgareddau. Cymhwysiad cywir o…

Y 5 math o Arweinyddiaeth: nodweddion ar gyfer rheoli arweinyddiaeth

22 Mai 2017
Ercole Palmeri

Mae thema Arweinyddiaeth yn eang iawn ac yn gymhleth, cymaint fel nad oes un defidiffiniad unigryw o'r term na llawlyfr…

Syniadau Arloesol: egwyddorion ar gyfer datrys gwrthddywediadau technegol

29 2017 Ebrill
Ercole Palmeri

Daeth y dadansoddiad o filoedd o batentau â Genrich Altshuller i'r casgliad hanesyddol. Gall syniadau arloesol, gyda'u gwrthddywediadau technegol cysylltiedig,…

Beth yw Arloesedd Corfforaethol: rhai syniadau i'w roi ar waith orau

27 2017 Ebrill
Ercole Palmeri

Mae llawer o sôn am arloesi corfforaethol, ac fel arfer mae’r term yn cyfeirio at bopeth sy’n newydd ac yn chwyldroadol.…

Casa Green: chwyldro ynni ar gyfer dyfodol cynaliadwy yn yr Eidal

18 2024 Ebrill
BlogInnovazione.it

Mae'r Archddyfarniad "Achos Gwyrdd", a luniwyd gan yr Undeb Ewropeaidd i wella effeithlonrwydd ynni adeiladau, wedi dod â'i broses ddeddfwriaethol i ben gyda…

Syniad Gwych: Mae Bandalux yn cyflwyno Airpure®, y llen sy'n puro'r aer

12 2024 Ebrill
Ercole Palmeri

Canlyniad arloesi technolegol cyson ac ymrwymiad i'r amgylchedd a lles pobl. Bandalux yn cyflwyno Airpure®, pabell…

Magica, yr ap iOS sy'n symleiddio bywydau modurwyr wrth reoli eu cerbyd

11 2024 Ebrill
BlogInnovazione.it

Magica yw'r app iPhone sy'n gwneud rheoli cerbydau yn syml ac yn effeithlon, gan helpu gyrwyr i arbed a…

Veeam: beth yw gwir werth yswiriant seiber?

Mawrth 19 2024
BlogInnovazione.it

Nid yw bygythiad ymosodiadau seiber yn ddim byd newydd, ond mae ransomware yn profi i fod yn llawer mwy effeithiol nag erioed…