Članci

PAMETNA SEDMICA U GENOVI POZELENO IZMEĐU ESG-a I ZELENIH POSLOVA, KLIMATSKIH PROMJENA I UPRAVLJANJA OTPADOM

Inovacije i okoliš u središtu 9. izdanja Genoa Smart Week.

Od ESG principa, novih pokretača za otvaranje novih radnih mjesta, preko integriranog upravljanja otpadom na nadra-opštinskom nivou do prilagođavanja na efekte klimatskih promjena.

Ovo su neka od pitanja, globalnih i lokalnih, koja će biti obrađena tokom drugog dana

Smanjenje uticaja na životnu sredinu je svakako jedan od bitnih elemenata za a defiideja pametnog, održivog i efikasnog grada i biće centralna tema dana Utorak, 28. novembar a Genoa Smart Week, događaj promoviraGenoa Smart City Association i od Opština Đenova uz organizacionu podršku Tim za klikaciju i pokroviteljstvo Rai Liguria.

Posebno ćemo razgovarati o problemima koje diktiraju klimatske promjene, teritorijalno upravljanje, sve do mogućnosti razvoja radnih mjesta zahvaljujući razvoju i usvajanju evropskih ESG (Environmental – Social – Governance) principa od strane kompanija i javne uprave. Dakle, koje su strategije, tehnologije i akcije neophodne za uspostavljanje pozitivne uloge grada u okruženju koje se mijenja?

Intervencije

Dnevni rad uključuje, između ostalog, intervenciju Fondacija Cima koji će posebno predstaviti temu klimatskih promjena uz fotografiju na projektu regionalna strategija za prilagođavanje klimatskim promjenama (SRACC) za Liguriju. Plan, koji takođe vidi saradnju Odsjek za arhitekturu i dizajn Univerziteta u Đenovi i of Servisni centar za Zapadnu Liguriju, ima cilj defiNiz radnji i intervencija neophodnih za smanjenje uticaja klimatskih promjena na teritoriju Ligurije. I ne samo to, SCRACC predviđa defiprikaz scenarija klimatskih promjena za regiju Ligurija, identifikacija glavnih rizika uzrokovanih klimatskim promjenama i konačno defidefinirati matrice koje se odnose na specifične rizike-ciljeve-mjere prilagođavanja za regionalnu teritoriju.

Još jedna izuzetno zanimljiva tema cirkularne ekonomije je efikasnije upravljanje ciklusom otpada. S tim u vezi, događaj će biti domaćin intervencijeARLIR – Ligurijska regionalna agencija za otpad, nedavno osnovano tijelo koje će imati zadatak da gradi i upravlja postrojenjima gradskog otpada, reguliše lokalne i pogonske usluge u skladu sa sistemom defiosnovano od strane Regulatornog tijela za energiju, mreže i okoliš (ARERA).

Fokusirajte se na ESG principe

Radni dan Ligurske manifestacije, posvećene okolišu, završit će se sa fokusom na ESG principi u odnosu na ekonomiju rada uz intervenciju Fondacija za održivi razvoj. ESG, promoviran od Evropska komisija, imaju za cilj poticanje i razvoj ulaganja prema onim organizacijama koje su uveli u svoje poslovni model  okolišni i društveni faktori kao npr pravičnost i uključenost i transparentnost u njenom korporativnom upravljanju. Uz utjecaj od cca 50 triliona dolara, ESG predstavlja novi pokretač tržišta rada.

Inovacijski bilten
Ne propustite najvažnije vijesti o inovacijama. Prijavite se da ih primate putem e-pošte.

Preduzeća i javna uprava uvode nove profesionalne ličnosti ESG-a kao što su npr menadžer održivosti, koji, međutim čak ni danas nisu podržani specifičnom akademskom obukom, a još manje regulisani.

Za sva ažuriranja i korisne informacije o Genoa Smart Week 2023 moguće je pretplatiti se na newsletter direktno sa stranice www.genovasmartweek.it, na koji vas takođe upućujemo za kompletan program, koji je u toku definition.

Za akreditaciju: https://www.genovasmartweek.it/partecipa-2023/

BlogInnovazione.it

Inovacijski bilten
Ne propustite najvažnije vijesti o inovacijama. Prijavite se da ih primate putem e-pošte.